Andre år av masterprogrammet i folkehelsen

Generelt

Programbeskrivelse

Handle om

Mastergradsprogrammet i folkehelse omfatter en rekke kurs om globale helseforhold, helseanalyser, forholdet mellom sosiale forhold og helse og hvilke metoder du trenger for å utføre folkehelsearbeid. Programmet gir helsepersonell og forskere de ferdighetene som kreves for å forstå, og til slutt bidra til å forbedre og opprettholde befolkningens helsestatus.

Offentlig helsearbeid er i sin natur tverrfaglig, basert på samfunnsvitenskap og medisin, ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder for å identifisere og vurdere spesifikke helserisiko før utforming og gjennomføring av effektive folkehelsestrategier. Tradisjonelt trekke på feltene mikrobiologi, entomologi, parasitologi og styring og kontroll av smittsomme sykdommer, i dagens globaliserte verden, står vi i stadig større utstrekning for nye helsemessige utfordringer som involverer årsak og forebygging av kroniske sykdommer.

Utdanningen for masterprogrammet i folkehelse (120 høgskolepoeng) består vanligvis av fire termer (2 år), som tilsvarer kurs på totalt 120 høgskolepoeng. Dette utdanningsprogrammet forutsetter at halvparten er ferdig på en tidligere dato, noe som betyr at programmet består av 60 høyere utdanningskreditter.

Et antall stipendier er tilgjengelig for ikke-europeiske studenter.

Studiene skal karakteriseres av høy grad av uavhengighet, et aktivt søk etter kunnskap, problemløsing og kritiske analyser og evalueringer basert på en vitenskapelig tilnærming. Arbeidsmetodene varierer mellom individuelt studiearbeid, gruppearbeid, seminarer og forelesninger. En student på programmet har selvsagt en garantert innmelding i alle programkursene. Noen av kursene bygger på hverandre og bør derfor tas i en bestemt rekkefølge. Kursplanene angir forutsetningskravene for hvert emne. Dette er et internasjonalt program med studenter fra mange land. All undervisning er ferdig på engelsk.

Karrieremuligheter

Kompetansen som dette programmet gir, kan brukes både i offentlige og private organisasjoner. Mange kandidater vil jobbe i offentlig sektor i lokale og statlige institusjoner - fra f.eks. Sykehus til Helsedepartementet. Stillingene kan være som f.eks. Strateger, evaluatorer og analytikere. Nyutdannede som søker jobber i ideelle organisasjoner, kan jobbe med blant annet helseforsvar, politikk eller forskning for organisasjoner som Røde Kors. Andre kandidater vil gå til privat sektor som arbeider, for eksempel for farmasøytiske selskaper eller for helseforsikringsselskaper. En fremtidig universitets karriere innen forskning er en annen vei.

Grad

Master of Science (120 studiepoeng). Hovedfag: Folkehelse

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

For more than a half-century, Umeå University has been evolving as the premier destination of higher education in northern Sweden. Throughout our proud history, we have remained committed to providing ... Les mer

For more than a half-century, Umeå University has been evolving as the premier destination of higher education in northern Sweden. Throughout our proud history, we have remained committed to providing a world-class teaching and research environment that is characterised by excellence, innovation, openness and diversity. Minimér