Apotek på tysk (Pharmazie)

Generelt

Programbeskrivelse

Beskrivelse av programmet

Det akademiske programmet som tilbys av Fakultetet fører til Pharmacy-graden med Pharm. D. tittel. Dette programmet strekker seg over en periode på fem år (10 semester). Det begynner med en introduksjon til grunnvitenskapene som gir grunnlag for videre farmasøytiske studier. I den andre delen av programmet deltar studentene i generell og spesialutdanning på universitetets avdelinger, lærerapotek, institutter, laboratorier og farmasøytiske verk.

Diplomprogrammet består av fem års grunnleggende og spesielle studier. De første to årene er viet til grunnvitenskapen. Det tredje og fjerde året fokuserer spesielt på de spesielle farmasøytiske fagene. Etter 2., 3. og 4. år deltar studentene i praktisk opplæring tre ganger, i offentlige apotek eller i et farmasøytisk selskap i Ungarn eller i deres land. I 9. semester skal studentene sende inn en skriftlig avhandling, og i 10. semester er de engasjert i 4 måneder i et praktisk opplæringsprogram på offentlige og sykehusapotek. Etter den praktiske opplæringsperioden skal studentene ta eksamen i nærvær av statsstyret, der de må bevise sine ferdigheter innen farmasøytiske fag (både praktisk og teoretisk).

Apotekets eksamensbevis gir berettigelsen arbeidet i offentlige og sykehusapotek, laboratorier, farmasøytiske verk, farmasøytiske forskningsinstitutter, internasjonal handel med legemidler og forvaltning av farmasøytiske materialer.

Doktorgradsutvalget utstedt av Fakultetet godkjennes av alle EU-land og flere andre land.

Hvis du har fullført apotekets utdanning i en EU-medlemsstat (EU), som Ungarn, gjelder prinsippene for automatisk anerkjennelse generelt for apotekets grad.117077_apply.jpg

Sist oppdatert juni 2019

Om skolen

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are te ... Les mer

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are ten faculties, which cover the full spectrum of higher education to provide high quality, comprehensive training. In addition to the education and research activities, medical treatment is a crucial activity of ours; the Clinical Centre takes care of not only of the region’s outpatients and in-patients, but in many areas has national-level duties, too. Minimér