Read the Official Description

Bachelor of Healthcare i sykepleie

Målet med studiet er å utdanne helsepersonell med generell og spesiell kunnskap i helse og sykepleie. Studiene at nyutdannede til å jobbe i Finland og andre internasjonale miljøer i sykehus og helsesentre, så vel som i privat sektor.

Målet med programmet er å gi studentene en bred kjerne kunnskapsgrunnlag samt avansert kunnskap er nødvendig for å oppfylle nåværende og fremtidige behov i helsevesenet. Studentene får gode teoretiske og praktiske ferdigheter i sykepleie, sykepleievitenskap og sykepleieforskning, slik som å være i stand til å bidra til utviklingen av sykepleie. I læringsprosessen studenten formulerer koblinger mellom praktisk erfaring og teoretiske begreper. Disse koblingene krever integrering av teori og praksis, og som er tilrettelagt av refleksjon over praksis.

Den kliniske praksis kan gjøres i Finland eller i utlandet.

Program taught in:
Engelsk
Dette kurset er Campus based
Startdato
Aug. 2019
Duration
42 måneder
Heltid studier
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdato
Aug. 2019
Sluttdato
Application deadline

Aug. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato