Hovedformålet med enkelt-syklus grad i medisin og kirurgi er å gi medisinske kandidater med kunnskap og ferdigheter som kreves for å utøve en moderne type medisin; de må kunne innlemme helsefremmende, sykdomsforebygging, behandling og rehabilitering i deres praksis, og de må også kunne gjøre det i en internasjonal sammenheng.

5 grunner til å registrere deg på studiet

  1. Programmet leveres gjennom en rekke både innovative og tradisjonelle læringsmetoder, med en "problemløsende" tilnærming
  2. Et fokus på medisinske humaniora for å forstå helse og sykdom i sammenheng med individet, familien og samfunnet
  3. En integrert læreplan med en praktisk tilnærming, inkludert kliniske læresteder som starter rett fra år 1
  4. En problembasert læringsmetode for medisin som er tverrfaglig og pasientorientert
  5. Engelsk som språk for å få tilgang til internasjonale utvekslinger og utvide studiekompetanse

Opptakskrav

Tilgang til enkeltprogrammet i medisin og kirurgi er regulert på nasjonalt grunnlag ved dekret fra det italienske ministeriet for utdanning, universiteter og forskning (MIUR). Antall studenter som er tatt opp hvert år til Degree Programmet, dato for opptaksprøven, samt testinnhold og prosedyrer er definert årlig ved et dekret fra det italienske ministeriet for utdanning, universiteter og forskning (MIUR) som regulerer opptakstesten. Disse kravene er publisert i søknaden.

href = "https://corsi.unibo.it/singlecycle/MedicineAndSurgery/admission-procedures

Studiestipendier og subsidier

Universitetsstudenter kan få økonomisk støtte under sine studier fra Emilia Romagna-regionen, University of Bologna og andre eksterne organer.

href = "https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies

Fritak for studieavgift

Sjekk vår nettside for å vite hvilke er de nødvendige dokumentene for å søke om full unntak og spesielle subsidier.

href = "https://www.unibo.it/TuitionFees

Program undervist i:
Engelsk

Se 3 flere kurs fra University of Bologna »

Sist oppdatert January 18, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
okt. 2019
Duration
6 år
Heltid studier
Pris
3,250 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato