Bachelor of Science in Health Services Administration

Generelt

Programbeskrivelse

Bachelor of Science in Health Services Administration

En fireårig bachelorgrad

HSA-graden inneholder flere valgfag, og ofte får studentene en konsentrasjon eller mindre grad i beslektede områder. HSA-studenter har fulgt tilleggskurs i psykologi, jus, biologi, næringsliv, filosofi og gerontologi.

Curriculum

HSA – 405 helsevesen: Utgaver og trender (3 studiepoeng)
Oversikt over helsevesenet. Gjennomgå historien og nåværende status for ulike helsetjenester. Inkluderer en analyse av virkningen av samfunnsøkonomiske, politiske og aktuelle helsevesenets problemer og trender.

HSA – 406 rettsvitenskap og etikk i helsevesenet (3 studiepoeng)
Legger vekt på de juridiske og etiske prosessene og deres anvendelse på helseorganisasjonen, administratoren, personalet, de ansatte og pasientene. Inkluderer etiske dimensjoner i beslutningsprosessen og aktuelle etiske spørsmål i helsevesenet.

HSA – 414 Health Care Management Theory and Human Resources (3 studiepoeng)
Ledelsesteori og praksis som anvendt av ledere av helsetjenester. Legger vekt på analyse av lederens roller, samhandling med mennesker, organisasjonen og miljøet. Spesiell vekt på menneskelige ressursspørsmål.

HSA – 420 Health Care Planning and Marketing (3 studiepoeng)
Integrerer langsiktig målplanlegging med dimensjoner av markedsføring for helsetjenester. Konsepter, teknikker og teorier brukt i planlegging og styring av markedsføring i helsevesenet.

HSA – 467 Statistisk vurdering / evaluering (3 studiepoeng)
Fokuserer på analyse av data som er felles for helsevesenet. Inkluderer databeskrivelse, elementer av sannsynlighet, fordeling av tilfeldige variabler, estimering og konfidensintervaller, binomiale og normale fordelinger, hypotetesting, beredskapstabeller, regresjonsanalyse og ANOVA.

HSA – 490 beslutningstaking i helsevesenet (3 studiepoeng)
Undersøker beslutningstaking i helsetjenesteadministrasjon ved omfattende bruk av casestudier. Integrerer materiale fra andre HSA-kurs i studiet av beslutninger som står overfor alle typer helseorganisasjoner.

HSA – 495 uavhengig studie (1-3 studiepoeng)
Uavhengig forskning i helsetjenester ledelse utført under fakultetets tilsyn. Forutsetning: Tillatelse fra instruktøren.

HSA – 498 Internship in Health Services Administration (1-6 studiepoeng)
En strukturert oppgave som gjør det mulig for studenten å få praktisk erfaring i en helsefaglig lederstilling knyttet til et område med karriereinteresse. Studenten blir ledet av praksisplassdirektøren og veiledes av et medlem av den samarbeidende organisasjonen. Forutsetning: Tillatelse av programdirektøren for helsetjenesteadministrasjonen.

HSA – 499 Spesielle emner i helsetjenesteadministrasjon (1-3 studiepoeng)
Forelesninger og diskusjon om temaer som ikke er dekket i vanlige kurstilbud. Gir større dybde til temaer av spesiell interesse eller utforsker raskt skiftende områder i helsetjenesteadministrasjonen.

Sist oppdatert August 2019

Om skolen

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and ... Les mer

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and appreciate the significance of their personal and professional behavior. Minimér
Evansville