Bachelor of Science in Health Services Administration

En fireårig bachelorgrad

HSA-graden inneholder flere valgfag, og ofte får studentene en konsentrasjon eller mindre grad i beslektede områder. HSA-studenter har fulgt tilleggskurs i psykologi, jus, biologi, næringsliv, filosofi og gerontologi.

Curriculum

HSA – 405 helsevesen: Utgaver og trender (3 studiepoeng)
Oversikt over helsevesenet. Gjennomgå historien og nåværende status for ulike helsetjenester. Inkluderer en analyse av virkningen av samfunnsøkonomiske, politiske og aktuelle helsevesenets problemer og trender.

HSA – 406 rettsvitenskap og etikk i helsevesenet (3 studiepoeng)
Legger vekt på de juridiske og etiske prosessene og deres anvendelse på helseorganisasjonen, administratoren, personalet, de ansatte og pasientene. Inkluderer etiske dimensjoner i beslutningsprosessen og aktuelle etiske spørsmål i helsevesenet.

HSA – 414 Health Care Management Theory and Human Resources (3 studiepoeng)
Ledelsesteori og praksis som anvendt av ledere av helsetjenester. Legger vekt på analyse av lederens roller, samhandling med mennesker, organisasjonen og miljøet. Spesiell vekt på menneskelige ressursspørsmål.

HSA – 420 Health Care Planning and Marketing (3 studiepoeng)
Integrerer langsiktig målplanlegging med dimensjoner av markedsføring for helsetjenester. Konsepter, teknikker og teorier brukt i planlegging og styring av markedsføring i helsevesenet.

HSA – 467 Statistisk vurdering / evaluering (3 studiepoeng)
Fokuserer på analyse av data som er felles for helsevesenet. Inkluderer databeskrivelse, elementer av sannsynlighet, fordeling av tilfeldige variabler, estimering og konfidensintervaller, binomiale og normale fordelinger, hypotetesting, beredskapstabeller, regresjonsanalyse og ANOVA.

HSA – 490 beslutningstaking i helsevesenet (3 studiepoeng)
Undersøker beslutningstaking i helsetjenesteadministrasjon ved omfattende bruk av casestudier. Integrerer materiale fra andre HSA-kurs i studiet av beslutninger som står overfor alle typer helseorganisasjoner.

HSA – 495 uavhengig studie (1-3 studiepoeng)
Uavhengig forskning i helsetjenester ledelse utført under fakultetets tilsyn. Forutsetning: Tillatelse fra instruktøren.

HSA – 498 Internship in Health Services Administration (1-6 studiepoeng)
En strukturert oppgave som gjør det mulig for studenten å få praktisk erfaring i en helsefaglig lederstilling knyttet til et område med karriereinteresse. Studenten blir ledet av praksisplassdirektøren og veiledes av et medlem av den samarbeidende organisasjonen. Forutsetning: Tillatelse av programdirektøren for helsetjenesteadministrasjonen.

HSA – 499 Spesielle emner i helsetjenesteadministrasjon (1-3 studiepoeng)
Forelesninger og diskusjon om temaer som ikke er dekket i vanlige kurstilbud. Gir større dybde til temaer av spesiell interesse eller utforsker raskt skiftende områder i helsetjenesteadministrasjonen.

Program undervist i:
  • Engelsk
Sist oppdatert August 7, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
aug. 2020
Duration
4 år
Heltid studier
Pris
36,300 USD
Heltidsstudium (12-18 studiepoeng): $ 18,150 ± per semester. $ 36.300 ± per år.
Deadline
nov. 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.
Etter sted
Etter dato
Startdato
aug. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist
nov. 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.

aug. 2020

Location
Søknadsfrist
nov. 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.
Sluttdato