Doktor i psykologi i klinisk psykologi (PSYD)

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Ved University of San Francisco blir PsyD- studenter opplært til å oversette tanke til handling, gjennom praksisorientert opplæring som understreker de mentale, emosjonelle og fysiske helsebehovene til underverdige samfunn.

Stressing klinisk praksis, forbereder programmet doktorgradsstudenter til å fungere som helsetjenestesykologer i en rekke samfunns helseinnstillinger. Nyutdannede skal være dyktige i den empiriske og teoretiske grunnlaget for integrerte, atferdsbaserte helseintervensjoner, mens de er følsomme for kontekstuelle, kulturelle, åndelige og sosioøkonomiske miljøer for enkeltpersoner og samfunn.


Programfunksjoner

 • En praksisorientert doktorgrad i psykologi-programmet med grunnlag i vitenskapelig forskning; elevene er plassert i ekte verdenskliniske scenarier for observasjon og erfaring
 • Arbeid med marginaliserte befolkninger og forbedre pasientutfall i integrerte helsetjenester
 • Støttende fakultet fokusert på student mentorskap og en mangfoldig, dynamisk student kropp
 • Opptak er basert på den generelle passformen for hver søker. Søknadene er åpne for kandidater fra både psykologi bakgrunner og andre felt som har tatt visse forutsetninger for kurs.

Klinisk psykologi PsyD fra USF SONHP på Vimeo.


Programdetaljer

Basert på Jesuit-verdier, er USF PsyD-programmets oppgave å tilby et strenge studieprogram som legger vekt på klinisk og vitenskapelig arbeid med undersjente befolkninger og fokuserer på trening av kulturelt responderende helsepersonologer for å jobbe i interprofessional, integrerte atferdshelseinnstillinger.


Programfunksjoner og levering

 • Programmet består av fire (4) års akademisk studie, inkludert tre (3) års praktisk opplæring (1500-2000 timer), en klinisk avhandling og en femteårsstipendium (1500-2000 timer anvendt mot lisens).
 • Opptak er bare for høstsemesteret, med helårsstudium i høst, vår og sommer semester.
 • Noen kurs kan tas sammen med studenter i mastergrad i atferdshelse, mastergradsstudent og doktorgradspersonal i psykiatriske helsepersonellutøvere, og noen ganger med studenter i andre amerikanske skoler og høgskoler.
 • Overføringsgodtgjørelse kan gis for kurs tatt på andre akkrediterte institusjoner som er vesentlig lik de som tilbys i PsyD-programmet, inntil maksimalt 12 kreditt timer.


Residency Krav

Lengden på PsyD-programmet er fire års heltids akademisk kurs og ett års interntidsopplæring (eller to års deltid). Oppholdskravene til programmet er som følger: Fire års heltidsstudium samt ett års heltid eller to års deltidsopplæring før du mottar doktorgrad. Tre av de fire faglige treningsårene må fylles ut i USF PsyD-programmet, minst et år som må være fulltidsbolig ved USF PsyD Program.


Klinisk psykologi pensum | 98-103 studiepoeng (minimum)

ÅR 1 (31 KREDITER)

Fall | 13 studiepoeng

 • PSYD 703: Kultur og mental helse | 3 studiepoeng
 • PSYD 704: Menneskelig utvikling | 3 studiepoeng
 • PSYD 708: Sosialisering til klinisk psykologi seminar 2 kreditt
 • PSYD 710: Avansert psykopatologi I: Barn og ungdom | 3 studiepoeng
 • PSYD 722: Profesjonell etikk, lov og standarder | 2 studiepoeng

Våren | 13 studiepoeng

 • PSYD 711: Avansert psykopatologi II: Voksne | 3 studiepoeng
 • PSYD 713: Biologisk psykologi | 2 studiepoeng
 • PSYD 714: Samfunns psykologi og samfunns mental helse 2 studiepoeng
 • PSYD 718: Klinisk intervjuing | 1 kreditt
 • PSYD 716: Intellektuell vurdering | 3 studiepoeng

Sommer | 5 studiepoeng

 • PSYD 702: Psykologisk historie og systemer | 2 studiepoeng
 • PSYD 732: Personlighetsvurdering | 3 studiepoeng

ÅR 2 (31-32 KREDIT)

Fall | 14 studiepoeng

 • PSYD 717: Neuropsykologisk Screening | 3 studiepoeng
 • PSYD 721: Statistikk for samfunnsvitenskap | 3 studiepoeng
 • PSYD 723: Kvantitative metoder i forskningsdesign | 3 studiepoeng
 • PSYD 725: Evidensbasert praksis I: Humanistisk, psykodynamisk, mellommenneskelig psykoterapi 3 studiepoeng
 • PSYD 720: Practicum 2A | 2 kreditt

Våren | 11 studiepoeng

 • PSYD 724: Kvalitativ forskningsdesign, måling og analyse | 3 studiepoeng
 • PSYD 728: Integrert Behavioral Health Practice in Primary Care 3 studiepoeng
 • PSYD 730: Evidensbasert praksis II: Kognitiv adferdsterapi 3 studiepoeng
 • PSYD 740: Practicum 2B | 1 kreditt

Sommer | 6-7 studiepoeng

 • PSYD 733: Sociocultural Baser of Behavior | 3 studiepoeng
 • PSYD 735: Evidensbasert praksis III: Forhold og familier | 3 studiepoeng
 • PSYD 799: Sommerplassering * | 0-1 kreditt

* Kreves dersom studenten har praktik om sommeren

ÅR 3 (20-21 KREDITER)

Fall | 9 studiepoeng

 • PSYD 707: Klinisk Dissertasjons Forslag Seminar | 1 kreditt
 • PSYD 726: Kognitive og effektive baser av atferd | 3 studiepoeng
 • PSYD 745: Evidenced Based Practice IV: Grupper | 3 studiepoeng
 • PSYD 750: Practicum 3A | 2 studiepoeng

Våren | 11 studiepoeng

 • PSYD 707: Klinisk Dissertasjons Forslag Seminar | 1 kreditt
 • PSYD 753: Teamledelse, konsultasjon og interprofessional samarbeid | 2 studiepoeng
 • PSYD 760: Practicum 3B | 2 studiepoeng
 • PSYD xxx: Internship Seminar | 1 kreditt
 • NURS 760: Psykofarmakologi | 3 studiepoeng
 • PSYD xxx: Valgfag | 2 studiepoeng

Sommer | 0-1 studiepoeng

 • PSYD 799: Sommerplassering * | 0-1 studiepoeng.

ÅR 4 (14-16 KREDITER)

Fall | 7 studiepoeng

 • PSYD 756: Teori og praksis for klinisk tilsyn 2 studiepoeng
 • PSYD 770: Practicum 4A | 2 studiepoeng
 • PSYD 788: Klinisk Dissertasjon Seminar | 1 kreditt
 • PSYD xxx: Valgfag | 2 studiepoeng

Våren | 7 studiepoeng

 • PSYD 739: Vurdering og behandling av stoffskader 2 studiepoeng
 • PSYD 780: Practicum 4B | 2 studiepoeng
 • PSYD 788: Klinisk Dissertasjon Seminar | 1 kreditt
 • PSYD xxx: Valgfag | 2 studiepoeng

Sommer | 0-2 studiepoeng

 • PSYD 789: Fulltids klinisk praktik (starter 1. juli eller 1. september) | 0-1 studiepoeng.
 • PSYD 799: Sommerplassering * | 0-1 studiepoeng.

ÅR 5 (2-3 KREDITER)

Fall | 1 kreditt

 • PSYD 789: Fulltids klinisk internship | 1 kreditt

Våren | 1 kreditt

 • PSYD 789: Fulltids klinisk internship | 1 kreditt

Sommer | 0-1 studiepoeng

 • PSYD 789: Fulltids klinisk praktik (slutter 30. juni eller 31. august) | 0-1 studiepoeng

* Kreves dersom studenten har praktikum er sommer.


VALGSMULIGHETER | 2 KREDITER HVER

 • PSYD 706: Kliniske anvendelser av østasiatisk meditasjonspraksis
 • PSYD 738: Spedbarns mental helse: kliniske implikasjoner og praksisprinsipper
 • PSYD 754: Menneskelig seksualitet
 • PSYD 752: Vedleggsteori: Foreldreforbindelser og de kliniske konsekvensene av viktige forhold

Kurslisten er et utvalg pensummønster og kan endres.


Adgang

PsyD-programmet bygger på grunnlaget for kurs oppnådd under bachelor- og / eller opplæringsopplæring, samt relevante tidligere erfaringer.

Opptak beslutninger er basert på den totale passformen til hver søker til oppdraget og målene for USF PsyD-programmet. Opptakskomiteen gjennomfører en omfattende gjennomgang av alle søknadsmaterialer med særlig hensyn til bredden og dybden av søkerens bakgrunn basert på personlig erklæring, tidligere kliniske og forskningserfaringer og anbefalingsbrev. Poeng på Graduate Record Examination (GRE), Psykologi Emne Test, og en gjennomgang av bachelor, og hvor relevant, uteksaminere transkripsjoner gir en indikasjon på en søkeres generelle kunnskap og evne til å lykkes i programmet.

For å kontakte nåværende studenter i PsyD-programmet med generelle henvendelser knyttet til studentopplevelsen, vennligst send e-post: sonhpstudentambassadors@office.usfca.edu .


Søknadsmateriale

Alle søknadsmaterialer skal lastes opp via elektronisk søknadsskjema. Verken Admisjonskontoret eller Norges- og helsepersonellskole aksepterer utskrevne materialer.


Opptakskrav

Opptakskrav, inkludert forutsetninger, kan være i gang på søknadstidspunktet, men hvis søkere er innlagt, må de vise bevis for å fullføre alle krav før innskrivning i programmet. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss så tidlig som mulig med spørsmål om opptakskrav.

Opptak beslutninger er basert på den totale passformen til hver søker til oppdraget og målene for USF PsyD-programmet. Opptakskomiteen gjennomfører en omfattende gjennomgang av alle søknadsmaterialer med særlig hensyn til bredden og dybden av søkerens bakgrunn basert på personlig erklæring, tidligere kliniske og forskningserfaringer og anbefalingsbrev.

Poeng på Graduate Record Examination (GRE), Psykologi Emne Test, og en gjennomgang av bachelor transkripsjon, og hvor det er relevant, graduate transkripsjoner gir en indikasjon på en søkeres generelle kunnskap og evne til å lykkes i programmet.

Søknader som bestå den første gjennomgangen av opptakskomiteen, er invitert til å delta på PsyD Program Interview Day.


Følgende krav vurderes i gjennomgangen av søknader om høstinnmelding:

 1. Fullført online søknad og avgift.
 2. Gjennomføring av en bachelor eller mastergrad i psykologi fra en akkreditert institusjon, innen de siste syv (7) årene. -ELLER-
  Gjennomføring av en bachelorgrad på et hvilket som helst felt fra en akkreditert institusjon, og gjennomføring av minst tre (3) av følgende bachelor- eller utdanningskurs med karakter B eller bedre innen de siste syv (7) årene:
  • Forskningsmetoder (påkrevd)
   - og minst to (2) av følgende kurs: -
  • Unormal psykologi / psykopatologi
  • Livstidsutvikling (dette kurset må dekke hele levetiden, eller flere kurs kan anses å tilfredsstille dette kravet)
  • Teorier om personlighet / teorier om psykoterapi
  • Merk: Forkunnskaper kan tas på en rekke institusjoner. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter kandidatopptak før du sender inn søknaden din for å sikre at kursene du har tatt, eller som du planlegger å melde deg på, vil tilfredsstille de forutsetninger kurskravene for søknaden din.
 3. Anbefalt karakterpoeng gjennomsnitt på 3,0 eller høyere (grunnleggende hoved og samlet)
  • Uoffisielle transkripsjoner fra alle høyskoler / universiteter deltok.
  • Vær oppmerksom på at manglende transkripsjoner vil forsinke gjennomgang av søknaden din, selv om andre applikasjonsmaterialer har blitt sendt inn.
  • Vennligst last opp elektroniske kopier av uoffisielle transkripsjoner gjennom den elektroniske søknaden og sørg for at de inkluderer ditt navn, instituttets navn, grad opptjent, karakterer opptjent, og GPA.
  • Transkripsjoner som ikke er lesbare eller som kopieres og limes inn på Word-dokumenter, vil ikke bli akseptert.
  • Transkripsjoner fra ikke-engelsktalende institusjoner bør oversettes til engelsk.
  • Offisielle transkripsjoner vil bli krevd av søkere som er tatt opp på programmet.
 4. GRE Generelt Test og Psykologi Emne Test Scores Rapporter
  • Kjernemeldinger bør gjenspeile eksamensdatoer fra de siste fem (5) årene. Hvis du ikke har tatt eksamen (e) på søknadstidspunktet, angi forventet dato (er) for eksamen (e) på søknaden din. Disse datoene må være før begynnelsen av høstsemesteret hvor du har til hensikt å melde deg inn hvis du er innlagt.
  • Vær oppmerksom på GRE General Test, og psykologifagstesten kan fravikes dersom studenten overfører fra et annet doktorgradsprogram. Psykologifagstesten kan fravikes dersom studenten har en mastergrad i psykologi.
  • USF skolekoden for GRE er 4850. GRE General Test tilbys mange ganger i løpet av året, og psykologfagstesten tilbys vanligvis kun tre (3) ganger i året i september, oktober og april, så vi anbefaler at du planlegge tilsvarende.
 5. Tre (3) anbefalingsbrev:
  • Minst to (2) er fra fakultetets medlemmer og / eller personer som har vurdert din faglige prestasjon og evne til å fullføre et doktorgradsprogram i psykologi.
  • Sterke brev vil adressere søkerens faglige styrker, personlige karakter og potensial for profesjonell vekst innen klinisk psykologi.
  • Skriv inn navnene og e-postadressene til dine anbefalere på nettapplikasjonsskjemaet; De vil motta en e-post fra USF med instruksjoner for opplasting av brevet. Brev sendt via e-post eller av søkeren vil ikke bli akseptert.
  • Vennligst gi varsel til brevbrevforfatterne for å sikre at de sender inn brevet før søknadsfristen. Søknader vil bli ansett som ufullstendige og vil ikke bli vurdert før alle anbefalingsbrev er mottatt.
 6. En curriculum vitae (et faglig CV kan sendes i stedet, så lenge relevante erfaringer som støtter søknaden din er uthevet).
 7. En personlig interesseerklæring: Klinisk psykologi yrker krever individuelle og mellommenneskelige kompetencer i tillegg til faglig forberedelse. Interpersonelle egenskaper og ferdigheter tas i betraktning ved vurdering av individets kvalifikasjoner for opptak. Opptakskomiteen gir nøye oppmerksomhet til en søkeres personlige uttalelse både når det gjelder innhold (for eksempel tidligere erfaringer, fremtidige mål), samt skrivestil, klarhet, grammatikk og konsistens.
  • Personlig påmelding: I 1000 ord eller mindre, vær så snill å skrive et selvreflekterende essay som beskriver dine ultimate mål som en autorisert psykolog, inkludert hvordan dine personlige og faglige erfaringer har bidratt til din beslutning om å forfølge doktorgrad i klinisk psykologi. I tillegg må du spesifikt angi hvordan bakgrunnen, interessene og målene dine stemmer overens med Universitetet i San Francisco PsyD-programmet og dets overordnede oppdrag.
  • Merk: Du oppfordres til å snakke om noen unike opplevelser du har hatt i å betjene underrepresenterte befolkninger eller en livserfaring som har påvirket din beslutning om å bli en psykolog med fokus på å betjene underrepresenterte befolkninger.
 8. Kun for internasjonale studenter:
  • Sertifisering av økonomi skjema eller Letter of Support
  • Kontoutskrift (er) som angir midler for de totale kostnadene
  • En kopi av pass kopi
  • Engelsk språkeksamen: Offisielle TOEFL, IELTS eller PTE score
  • Internasjonale transkripsjoner: Transkripsene dine må være på originalspråket ditt på universitetet, og på engelsk oversettelse.
  • Se på International Graduate Student Admission-siden for testkravskrav og tilleggsinformasjon.


Program læringsutbytte

Som utdannet ved PsyD i klinisk psykologi, vil du:

 1. Ha et bredt kjennskap til vitenskapelig psykologi; engasjere seg i bevisbasert konseptualisering, vurdering og behandling av menneskelige problemer ved hjelp av individuelle, utviklingsmessige, kontekstuelle og sosiokulturelle perspektiver; og fokusere på levering av interprofessional, integrert helsetjenester med underserved befolkninger.
 2. Ha en bred vitenskapelig kunnskapsbase og ansett vitenskapelige prinsipper for å konsumere, produsere og formidle psykologisk forskning, med vekt på underbevarte befolkninger.
 3. Ha faglige verdier og holdninger; Sterk kommunikasjon, samarbeid og konsultasjonsferdigheter; og selvbevissthet og reflekterende praksisferdigheter.
Sist oppdatert sep. 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The School of Nursing and Health Professions follows the University of San Francisco’s mission to provide a liberal arts education rooted in the Jesuit tradition of diversity, justice and global persp ... Les mer

The School of Nursing and Health Professions follows the University of San Francisco’s mission to provide a liberal arts education rooted in the Jesuit tradition of diversity, justice and global perspectives. Minimér
San Fransisco , San Fransisco + 1 Mer Mindre