Doktorgrad i apoteket (Pharm D.)

Generelt

Programbeskrivelse

Doktorgrad i farmasøytisk (Pharm D.) er en nivå 8 grad tilbys av Institutt for apotek ved University of Malta , Malta, i samarbeid med Pharmacy College ved University of Illinois i Chicago (UIC), USA. Institutt for apotek ved University of Malta har en lang erfaring med opplæring og forskning i klinisk apotek, mens Pharmacy College ved University of Illinois i Chicago er en av de største høgskolene i USA. Dette kurset er unikt ved at det kombinerer utvikling og anvendelse av avanserte kliniske apotek ferdigheter med kontekstuell forskning. Underviste studie-enheter leveres sammen av begge universiteter.

Akademisk grad

Studenter som fullfører programmet, får Ph.D. (Pharm D.) fra University of Malta .

Kandidater som fullfører 90 studiepoeng og ikke ønsker å fortsette, får en mastergrad i avanserte kliniske apotek fra University of Malta .

I tillegg til den lærte komponenten som er den samme som for Master i Avansert klinisk apotek, Pharm. D. Studentene forventes å gjennomføre en doktorgradsoppgave og en avansert opplæring som beskrevet i studieprogrammet.

Dette kurset skal forberede kandidater som er i stand til å levere et betydelig bidrag til apotekets praksis og politikk i klinisk apotek og anvendte områder. Disse kandidatene vil ha potensial til å lede retningen for ny utvikling i farmasøytisk yrke og gi en betydelig innvirkning på deres respektive felt.

Læringsutbytte

  • Integrere kliniske farmasøytiske aspekter med evidensbaserte farmakoterapeutiske begreper.
  • Utvikle avanserte kliniske apotek ferdigheter.
  • Etablere lederskap og inter-profesjonelle aspekter.
  • Utvikle nye applikasjoner for innovative prosesser og praksis scenarier.
  • Identifiser strategiske prioriteringer innenfor spesifikke kliniske apoteksscenarier.
  • Kritisk vurdere teoretisk kunnskap, prinsipper og begreper som gjelder for bestemte fagområder.
  • Demonstrere reflekterende og evalueringsevner for tjenesteutvikling og forskningsaktiviteter.
  • Design og foreta forskning i klinisk apotek.

Karrieremuligheter

Programmet vil gi apotekere mulighet til å praktisere i fagområdene for å ta opp lederroller som skal drive retningslinjer, utviklingen i praksis og tjenestetilbud som bygger på en vitenskapelig og bevisbasert basis.

Kurset er ment for

Farmakere som ønsker å ta opp klinisk apotek som spesialisering, vil nå få muligheten til å ta opp dette innen en faglig sammenheng, samtidig som de utvikler ferdigheter og egenskaper til å foreta forskning på området.

Opptakskrav og registrering

  • Apotek grad fra en anerkjent institusjon.
  • Dokumentasjon på evnen til å praktisere som apotek.
Sist oppdatert april 2019

Om skolen

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and abou ... Les mer

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and about twelve per cent of the student population is international. Minimér