Doktorgrad medisinsk vitenskap (Dr. scient. Med.)

Generelt

Programbeskrivelse

Deltidsstudiet i medisinsk vitenskap (Dr. scient. Med.) Fremmer forståelse for metodene og kompetansene til vitenskapelig, tverrfaglig samarbeid mellom klinisk forskning og grunnleggende forskning, gjør studentene kjent med medisinvitenskapens metoder og begrep og forbereder dem for arbeid i overveiende klinisk, men også naturvitenskapelig og / eller helsefaglig orientert forskning.

Det er rettet mot personer som har fullført et relevant universitetskurs og som ønsker å tilegne seg eller videreutvikle forskningskompetanse innenfor rammen av deres nåværende eller fremtidige aktiviteter. Relevante fag forstås som alle studieforløp der læreplanene fokuserer på å formidle kunnskap og ferdigheter som er relevante for medisin, sykepleie, helse eller naturvitenskap.

134804_pexels-photo-4149040.jpeg

Krav og opptak

Opptak til doktorgradsstudier er åpen for de som har fullført graden (diplom, master) fra et anerkjent universitet eller høyskole innen et av følgende studieretninger:

 • Humanmedisin, odontologi eller veterinærmedisin,
 • Farmakologi, sykepleievitenskap,
 • Biologi, biofysikk, biokjemi
 • Idretts- og ernæringsvitenskap, sykepleievitenskap,
 • psykologi,
 • Sykepleievitenskap,
 • Vitenskapelig vitnemål eller mastergrad,
 • Diplom- eller mastergrad med helsevitenskapelig relevans.

Totalt må det påvises minst fem år eller 300 studiepoeng.

I spesielle tilfeller kan universitetsledelsen kreve at søkeren fremlegger bevis for at han eller hun vil bli tatt opp til en doktorgrad ved hjemlandet eller ved et annet anerkjent universitet i hjemlandet.

Avgjørelsen om opptak tas av universitetsledelsen og programledelsen på grunnlag av anbefalingene fra utvalgskomiteen.

Det er ingen rett til opptak til doktorgradsstudier.

Utvalgsprosess

Valgvedtaket vil bli tatt med hensyn til egnetheten og motivasjonen til søkeren for det valgte studiet. Stykket er basert på relevant tidligere opplæring, yrkeserfaring, eventuelle publikasjoner og presentasjoner.

Universitetsledelsen vil sammen med leder for studiet foreta et innledende forhåndsvalg basert på søknadsdokumentene. Alle søkere som inngår i dette forhåndsutvalget vil bli invitert av en utvalgskomité for Det medisinske fakultet til et utvalgssamtale i Liechtenstein. Komiteen består av en representant for universitetsledelsen, programledelsen og minst to medlemmer fra foredragskretsen.

Valgkomiteen kommer med en innstilling angående inntak eller avvisning av hver enkelt søker.

Registrering

En fullstendig skriftlig søknad må sendes til UFL innen den publiserte søknadsperioden. Søknaden inkluderer

 • Et utfylt registreringsskjema,
 • En CV med passfoto,
 • Bevis for grad (original eller bekreftet kopi),
 • En kopi av pass eller identitetskort,
 • Et motivasjonsbrev

Påmelding for 2020

 • Studiestart: 15. oktober 2020
 • Påmeldingsfrist: 30. juni 2020
 • Informasjonsarrangement: 15. mai 2020, 17.30

Studieavgift

Studieavgiften for doktorgradsstudier i medisinsk vitenskap (Dr. scient. Med.) Ved UFL er 27 750 CHF.– (CHF 1 250.– registreringsavgift og 26 500 CHF.– i åtte semestre). Fakturaer blir utstedt semester for semester, se registreringsskjemaet for detaljer.

Varighet og omfang

Doktorgradsstudiet i medisinsk vitenskap (Dr. scient. Med.) Er fire år (8 semestre) og tilsvarer 180 studiepoeng. Med unntak av noen få moduler, som også blir undervist på torsdager, foregår kursene på fredager og lørdager en gang i måneden på UFL. Vi legger stor vekt på regelmessig oppmøte for kursene. For å kunne fullføre graden må minimum 80 prosent av kursene delta.

Struktur og moduler

Doktorgradsstudiet består av utførelse og skriving av en uavhengig forskningsoppgave samt læreplandeler på 38 studiepoeng (ECTS-KP). Bevisene for oppnåelse for pensumdelene gis i form av skriftlig semestereksamen.

moduler ECTS-KP
Modul 1: Fundamentals of Scientific Work 8
Modul 2: Spesifikke grunnlag Vitenskapelig arbeid 7
Modul 3: Fagspesifikt område 5
Modul 4: Spesialutvidelse 3
Modul 5: Kommunikasjon og presentasjon 5
Modul 6: Biometri og statistikk 5
Modul 7: Vitenskapelig forum 5
Totalt ECTS-KP (inkl. Resultatposter) 38

Doktorgradskollokvium

Modulen "Vitenskapelig forum" sørger for fire doktorgradsstudier - "Vitenskapelig rapport", "Fremdriftsrapport", "Leistungsschau / Rehearsal I" og "Leistungsschau / Rehearsal II" - som tjener til diskusjon blant studenter og forelesere. Hver student er forpliktet til å delta på doktorgradsstemmingene. I det første doktorgradsstudiet må en presentasjon av den planlagte avhandlingen presenteres. De påfølgende kollokviene vil fokusere på innholdsaspekter.

Doktorgradseksamen

Doktorgradsundersøkelsen er åpen for publikum. Doktorgraden består av et forelesning fra doktoranden om avhandlingsemnet og en undersøkelse der doktorgradsstudenten må demonstrere dybdekunnskap innen avhandlingen og undervisningsinnhold.

Sist oppdatert april 2020

Om skolen

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Li ... Les mer

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) sees itself as a modern university educational institution and sees its task in independent teaching and research. With its accredited part-time doctoral programs in medical science and law, it is unique in the region. The UFL is committed to the concept of lifelong learning and organizes its courses exclusively on a part-time basis. Minimér