Ett år jeg MSc psykologisk medisin / mental helse

Generelt

Programbeskrivelse

Besøk programmets nettsted

Vitenskapelig grunnlag for erfarne fagpersoner | uten en første universitetsgrad

Holistisk, vitenskapelig og evidensbasert, velbegrunnet masterprogram for erfarne fagpersoner i helsesektoren. For de interesserte som har omfattende yrkeserfaring og lederansvar og ønsker å gi sine praktiske aktiviteter et vitenskapelig grunnlag.

Utvikling av nøkkelkompetanser | Mastergrad gjennom fjernundervisning

Systematisk utvidelse av eksisterende faglige kompetanser og deres grunnlag gjennom forståelse av teoretisk, praksisrelevant innhold og metoder med vekt på klassisk og samtidsforståelse og tilnærming i psykologisk medisin. Bruk av moderne kommunikasjonsmedier i et fjernundervisningsformat.

Fremtidens trender og forskningstema | Psykologisk medisin

Håndtere aktuell forskning og dyptgående emner etter at de nødvendige medisinske grunnleggende er anskaffet. Kritisk tenking og det vitenskapelige grunnlaget muliggjør bevisst bruk og videreutvikling av kunnskap og ferdigheter samt tilegnelse av nye perspektiver.

128154_09.jpg

For hvem har dette masterprogrammet blitt designet?

Masterprogrammet er designet for nåværende og potensielle fagpersoner innen helsehjelp. Dette inkluderer leger, sykepleiere, paramedisinsk personale, alternative helsepersonell, psykologer, farmakologer, sosionomer, omsorgsarbeidere og ambisiøse studenter fra tilhørende fagfelt.

Lære konseptet for fjernundervisningsprogrammet

Høy praktisk relevans | Innovativ fjernundervisning Individuell og kompetent studentstøtte | Ingen fysisk tilstedeværelse

Læringsbegrepet MSc Psychological Medicine

Kombinasjonen av guidet selvstudium, individuell studentstøtte og e-læringsenheter gir studentene muligheten til å lære uavhengig av tid og sted, orientert etter egne faglige krav og behov.

Bruk av moderne e-læringskomponenter garanterer studentene interaktiv læring samt tydelig presentasjon og diskusjon av abstrakt innhold. Interaktive webinarer og diskusjoner i virtuelt rom fremmer integrering av teoretiske prinsipper og metoder i profesjonell praksis. Bruken av en virtuell opplæring i form av en online læringsplattform muliggjør fleksibel og nettverkslignende kunnskapsoverføring, som kan være optimalt variert og tilpasset i henhold til individuelle læringsbehov og fremdrift.

Tilveiebringelse av innspillinger av alle interaktive live-tilbud som webinarer eller nettbaserte forelesninger samt alt læringsmateriell i elektronisk form letter kunnskapsstyring og asynkron læring for studenter i en læringsgruppe med forskjellige faglige forhold og frihet. I tillegg betyr dette enklere og tids- og stedsuavhengig dokumentasjon og repetisjon av undervisningsinnhold.

128155_01.jpg

Hovedprogramfokus

Innholdet og strukturen i masterstudiet støtter en evidensbasert forståelse av psykologisk medisin. Fra introduksjonen til det grunnleggende om programmet, blir psykologisk medisinens innhold og kompetanser formidlet systematisk, der påfølgende moduler tar sikte på å analytisk knytte seg til kunnskapen som er tilegnet i den forrige modulen, slik at de kan integreres for å forstå følgende modul.

Avhengig av faglige krav og ansvarsområder utvikler studentene et godt teoretisk grunnlag og tilhørende ferdigheter innen psykologisk medisin.

Fokusområder

Innholdet i det ettårige masterstudiet er basert på følgende seks fokuspunkter:

 • Grunnlag for vitenskapelig arbeid
  • Grunnleggende
  • Evidensbaserte medisinepsykologiske intervensjoner
  • Kritisk tenking / evaluering
 • Introduksjon til mental helse
 • Psykiske helseforstyrrelser
 • Internasjonale konvensjoner om psykiske sykdommer (DSM V / ICD 10)
 • Lov, juridiske rammer
 • Psykologiske intervensjoner for mental helse
 • Perspektiver på psykologisk velvære
 • Psykoterapeutiske tilnærminger
 • Allierte tilnærminger
 • Neuroscience
 • Medisinske grunnleggende
 • Farmakologisk psykiatrisk behandling
 • genetikk
 • Ernæring
 • Medisinske grunnleggende
 • Ernæringseffekter og mental helse
 • Samtidsfunn, diagnostikk og terapi
 • hormonell
 • Hormonsystem
 • Immunforsvar
 • Samtidsfunn, diagnostikk og terapi

Treningsfokus for masterstudiet "MSc Psychological Medicine / Mental Health"

128153_pitakia.png

128165_04.jpg

Opptakskrav

Første grad (minst bachelor) fra et anerkjent tysk eller sammenlignbart annet utenlandsk universitet og minst ett års arbeidserfaring

eller

tilsvarer den første universitetsgraden som en fullført, kvalifisert yrkesopplæring og minst seks års relevant yrkeserfaring (hvorav minst ett år må ha leder- eller prosjektledelseserfaring).

I tillegg er følgende tilleggskvalifikasjoner velkomne:

 • Kunnskap innen helsevesenet; dette inkluderer nåværende og / eller potensielle leger,
 • sykepleiere,
 • paramedisinsk personale,
 • alternative helsepersonell
 • psykologer,
 • pharmacologists,
 • sosial arbeider,
 • omsorgsarbeidere,
 • og håpefulle studenter fra tilhørende fagfelt.

Alle de interesserte, enten med eller uten en første grad, vil ha en 20-minutters telefonsamtale for å sjekke egnetheten til dette masterstudiet. Hvis du ikke har en første universitetsgrad, må du ta en skriftlig opptaksprøve og en opptaksvurdering på telefon.

Engelsk Språkkrav

Sertifiserte minstekrav for opplæringskurs: Studentene skal fremskaffe bevis på engelskkunnskaper demonstrert av:

 • nivå 3 kommunikasjonsnøkkelferdighetsenhet, eller
 • IELTS-test ved bånd 6.0 eller over med en minimumsscore på 5,5 i hver komponent, eller
 • Pearson PTE på 53 eller mer i hver komponent av testen, eller tilsvarende, eller
 • et pass i universitetets engelskspråklige prøve, eller
 • TOEFL-kvalifisering engelsk B1, eller
 • bare for internasjonale studenter: tilsvarende som bedømt av den autoriserte opptaksoffiseren i samsvar med råd fra Universitetets internasjonale kontor

Søkere bosatt utenfor Storbritannia, som engelsk ikke er morsmål for, skal normalt ha oppnådd den obligatoriske kvalifikasjonen i engelsk ikke mer enn to år før innreise.

Utvalgsprosess

Utvelgelsesprosessen er basert på rekkefølgen søknader blir mottatt under hensyntagen til kvalitative kriterier og resultatet av telefonintervjuet.

Sist oppdatert jan. 2020

Om skolen

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... Les mer

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Minimér