Nyeste farmasiprogrammer

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er farmasi?

Farmasi knytter helsefag med kjemiske fag og fokuserer på sikker og effektiv bruk og utvikling av legemidler. Nyutdannede farmasøyter kan utvikle nye behandlinger, foreskrive medisiner, og gi råd om omfanget av mulige medisinske alternativer. Farmasøyter kan ha en karriere innenfor bredt spekter av medisinske miljøer, for eksempel sykehus, farmasøytiske selskaper, medikament selskaper, medisinske forskningslaboratorier, og langsiktig omsorg fasiliteter. Universiteter, farmasi skoler og medisinske høyskoler rundt om i verden tilbyr ulike typer grader i farmasi. På lavere nivå, kan elevene begynne på en bachelor i farmasi (BPharm) eller bachelor i vitenskapelig farmasi (BSPs), mens diplomstudium tilbys som master i farmasi (MPharm). Men i mange land kreves det en doktorgrad i farmasi (PharmD) for å blir en profesjonell farmasøyt. For videreutvikling av spesifikke ferdigheter og kunnskap i det famrasøytiske felt, er det mange mulighetene for attester, vitnemål og kurs.

Hva er fordelene med å ta en grad i farmasi?

En grad i farmasi gir en rekke fordeler og karrieremuligheter. Nyutdannede fra et av de farmasøytiske programmene er svært ettertraktet i mange ulike sammenhenger, og har utmerket inntjeningspotensialet. Det er også fordeler på det personlige plan, ettersom en karriere innenfor farmasi kan være svært givende, og farmasøyter er blant de mest tilgjengelige medlemmene av samfunnets helsetjenester. De er også blant de høyest betrodde fagfolkene, på grunn av den viktige servicen og omsorgen de gir.

Hva studerer vi i farmasi?

Farmasi programmene omfatter kurs i menneskets biologi og fysiologi, kjemi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi, samt farmakologi (hvordan legemidler samhandler med kroppen) og farmasi (hvordan legemidler lages). I de fleste farmasi programmene er faglig fordypning og forskning kombinert med yrkesrettet opplæring og utvikling av profesjonelle farmasøytiske ferdigheter. Det er også studiet av juridiske og etiske problemstillinger, samt fokus på samhandling med pasienter. Noen av de mest populære studieretningene omfatter farmakologi, immunologi, toksikologi, medisiner og innovasjon, klinisk erfaring, farmasøytisk teknologi, veterinær farmasi, farmasøytisk ingeniør, og farmasøytisk ledelse.

Hva slags karriere kan du forvente med en grad i farmasi?

De vanligste stillinger for farmasøyter er som sykehusfarmasøyt, med fokus på utlevering av legemidler og medikamenter i en medisinsk setting, eller som farmasøyt på kommunale apoteker, med andre ord en tilhørighet til de mest synlige grenene av farmasøytiske praksisen. Nyutdannede farmasøyter har mange karriermuligheter inkludert sykehus og legekontor, sykehjem, akademiske institusjoner og forskningslaboratorier, nasjonale reguleringsorganer, helseinformasjon teknologileverandørselskaper, hjemme-helsetjenester, veterinær omsorg, og farmasøytiske selskaper .

Hvor mye koster det å ta en grad i farmasi?

Kostnadene ved å gjennomføre en grad i farmasi varierer sterkt og avhenger av faktorer som type og lengde av studiet, den spesifikke utdanningsinstitusjon, og studielandet. Økonomisk bistand i form av stipend og tilskudd for å dekke skolepenger og levekostnader er tilgjengelig fra både offentlige og private organisasjoner.

Hvorfor ta en grad i farmasi?

Nettbaserte grader blir stadig mer populære, og et økende antall universiteter og medisinske høyskoler tilbyr nå farmasi på nettet. Med bare en Internett-tilkobling, er det mulig å studere ulike aspekter av farmasi fra hvor som helst i verden. Online farmasøytiske grader er et flott alternativ både for ambisiøse farmasøyter og for arbeide fagfolk med en travel timeplan, eller for folk som ikke har mulighet til å reise til campus regelmessig. I farmasi studier, er nettbasrte programmer vanligvis tilbudt i et delvis format, noe som betyr at det nettaserte kurset må kombineres med hands-on klinisk erfaring og laboratoriearbeid innenfor helsevesenet. Noen utdanningsinstitusjoner krever at studenter på farmasiprogrammer må å delta på jevnlige praktiske økter på campus, mens andre studenter har lov til å få klinisk erfaring lokalt, men under tilsyn. Arbeidende farmasøyter, som er registrert på et nettbasert studie, kan i noen tilfeller gjøre sin kliniske praksis ved den nåværende arbeidsplassen.

HT