Beskrivelse

Den International Medical College IMC® utfører internasjonal masterstudium på internasjonal masterstudium ved hjelp av et blandet læringskonsept; Teoretisk innhold (grunnkurs og spesialiseringskurs) blir formidlet gjennom vår e-læringsplattform e-med via internett, sammen med praktiske kliniske kurs, avansert opplæring, forelesninger og seminarer i vårt eget virtuelle konferansesystem.

Grunnkurset og spesialiseringskurset avsluttes med en eksamen. I tillegg må studentene skrive en masteroppgave og bestå den endelige muntlige eksamen.

Studieplasser

International Medical College (Münster, Tyskland), Universitetet i Duisburg-Essen (Essen, Tyskland) og ulike andre treningssteder.

Begynnelse og varighet

Deltidskurs (18 måneder):

hvert år fra 1. mars til oktober neste år

(oppmøte i Tyskland for praktisk opplæring og avsluttende eksamen)

Endelig faglig grad

Master of Science i spesialisert ortodonti (M.Sc.)

ECTS kredittpoeng

Studiet har en total tidsforpliktelse på ca. 1500 timer, tilsvarende 60 studiepoeng

Adgang

Opptakskrav:

  1. generell eller relevant fagrelatert universitets inngangskvalifikasjon, og
  2. en av følgende faglige kvalifikasjoner på grunnlag av vellykkede fullførte universitetsstudier:
  • lisens til å utøve medisin eller tannlege i Tyskland (som krever vellykket gjennomføring av dental / generell medisinsk studier ved et universitet med en regelmessig varighet på minst 10 semestre (300 CP) eller tilsvarende lisens anerkjent av en statlig medisinsk eller dental styret av sin respektive land;
  • innmelding i instituttet som gjennomfører studieprogrammet.

3. Akkreditering som ortodontispesialist i Tyskland, eller tilsvarende akkreditering oppnådd i et annet land.

Språk

Kurset tilbys på tysk og engelsk språk.

Mastergradsstudiet krever et tilfredsstillende nivå på tysk / engelsk. Dine engelskspråklige ferdigheter bør være minst på B-nivået (Felles europeisk referanseramme for språk, CEFR). Det er ikke noe sertifikat nødvendig.

Profesjonell status

Dette masterkurset er en ytterligere kvalifikasjon for lisensierte tannleger innen spesialiserte ortodonti og ortognatisk kirurgi.

(Vær oppmerksom på at for å kunne fungere som tannlege i Tyskland må du gjøre likeverdighetseksamen for å få tysk godkjenning hos kommunen. Ulike regler gjelder for ekvivalenseksamen for forskjellige opprinnelsesland.)

Moduler og pensum

Deltidskurs (på tysk språk):

Basis- og Spezialisierungsmodule

Deltidskurs (på engelsk):

Grunnleggende moduler og spesialiseringsmoduler

Program undervist i:
Engelsk
Tysk

Se 4 flere kurs fra International Medical College »

Dette kurset er Campusbasert, Kombinert nett & campus
Startdato
Duration
18 måneder
Deltid
Pris
25,000 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato