Beskrivelse

Den International Medical College IMC® utfører internasjonal masterstudium på internasjonal masterstudium ved hjelp av et blandet læringskonsept; Teoretisk innhold (grunnkurs og spesialiseringskurs) blir formidlet gjennom vår e-læringsplattform e-med via internett, sammen med praktiske kliniske kurs, avansert opplæring, forelesninger og seminarer i vårt eget virtuelle konferansesystem.

Grunnkurset og spesialiseringskurset avsluttes med en eksamen. I tillegg må studentene skrive en masteroppgave og bestå den endelige muntlige eksamen.

Studieplasser

International Medical College (Münster, Tyskland), Universitetet i Duisburg-Essen (Essen, Tyskland) og ulike andre treningssteder.

Begynnelse og varighet

Deltids-kurs:

hvert år fra 1. juli til oktober neste år

(oppmøte i Tyskland for praktisk opplæring og avsluttende eksamen)

Full-time-kurs:

hvert år fra 1. oktober til oktober to år senere

(oppmøte i Tyskland på heltid)

Endelig faglig grad

Master of Science i periodontologi (M.Sc.)

ECTS kredittpoeng

Deltidskurs: Studiet har en samlet tidsforpliktelse på ca. 1500 timer, tilsvarende 60 studiepoeng

Heltidsstudium: Studiet har en samlet tidsforpliktelse på ca. 3000 timer, tilsvarende 120 studiepoeng

Adgang

Opptakskrav:

  1. generell eller relevant fagrelatert universitets inngangskvalifikasjon, og
  2. en av følgende faglige kvalifikasjoner på grunnlag av vellykkede fullførte universitetsstudier:
  • lisens til å utøve medisin eller tannlege i Tyskland (som krever vellykket gjennomføring av dental / generell medisinsk studier ved et universitet med en regelmessig varighet på minst 10 semestre (300 CP) eller tilsvarende lisens anerkjent av en statlig medisinsk eller dental styret av sin respektive land;
  • innmelding i instituttet som gjennomfører studieprogrammet.

Språk

Deltidskurs: Kurset tilbys på tysk og engelsk.

Heltidsopplæring: Kurset tilbys på engelsk.

Mastergradsstudiet krever et tilfredsstillende nivå på tysk / engelsk. Dine engelskspråklige ferdigheter bør være minst på B-nivået (Felles europeisk referanseramme for språk, CEFR). Det er ikke noe sertifikat nødvendig.

Profesjonell status

Dette master kurset er en ytterligere kvalifikasjon for lisensierte tannleger innen feltontologi.

(Vær oppmerksom på at for å kunne fungere som tannlege i Tyskland må du gjøre likeverdighetseksamen for å få tysk godkjenning hos kommunen. Ulike regler gjelder for ekvivalenseksamen for forskjellige opprinnelsesland.)

Moduler og pensum

Deltidskurs (på tysk språk):

Basismodule

Spezialisierungsmodule

Deltidskurs (på engelsk):

Grunnleggende moduler

Spesialiseringsmoduler

Heltidsstudium (på engelsk):

Grunnleggende moduler

Spesialiseringsmoduler
Program undervist i:
Engelsk
Tysk

Se 4 flere kurs fra International Medical College »

Dette kurset er Campusbasert, Kombinert nett & campus
Startdato
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Heltid studier
Pris
25,000 EUR
Deutsch-Sprachiger Kurs eller Internasjonalt kurs, deltid, 15 måneder: € 25000 - Global Education Center (GEC), 15 måneder: € 28000 - Global Education Center (GEC), deltid, 2 år: € 31000 - FULL- TIME Kurs, 2 år: € 27000
Deadline
Etter sted
Etter dato