MSc i bærekraftig industriell farmasøytisk bioteknologi

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Gjelder nå!

Innovasjon og bærekraft

Department of Excellence of Biotechnology Chemistry and Pharmacy of Siena University is a brand new Second Cycle Master's degree in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology (SIPhaB).

Vårt fokus er på den industrielle bioteknologifarma-sektoren, der Italia rangerer først i Europa for eksport og produksjon og først i verden for innovative kontrakter.

For å beholde konkurransefortrinnet er det nødvendig med en paradigmatisk endring for utdanning, der viktige elementer må inkluderes i samfunnsøkonomisk økonomisk bærekraft samt i den dype digitale transformasjonen av Health and Industry 4.0.

SIPhaB er et unikt nytt utdanningsprogram som konjugerer biokjemisk med kunnskap om ledelse og bærekraftig utvikling.

En romanproff

Vi har ambisjoner om å utdanne en ny flerval, flerkompetent, tverrgående profesjonell spilleransvarsroller for bioteknologisk farmasøytisk sektor.

Studenten til SIPhaB vil derfor få svært multifaktoriell og flerfaglig kunnskap på et solid biomolekylært avansert vitenskapelig grunnlag over det mest innovative og bærekraftige grønne bioindustrielle scenariet.

En utdannet kandidat med ervervet internasjonal leder- og myndighetskompetanse relatert til bærekraftig utvikling.

Til slutt en kandidat som har de 10 beste ferdighetene som er indikert av den tredje World EconomicForum.

En roman pedagogisk modell

For effektivt å konjugere kunnskap og kunnskap har vi tegnet SIPhaB med humanistiske og økonomiske universitetsavdelinger og hovedsakelig med våre industripartnere.

SIPhaB-programmet gir bred utdanningstid til etapper, seminarer og webinarer i samarbeid med den ekstra-akademiske og industrielle verden om spørsmål som ellers er avdekket i andre universitetsprogrammer.

Vi tar i bruk innovative og oppslukende undervisningsmetoder, utnytter industrielle territorielle laboratorier, favoriserer utvikling av lidenskap, interesse, nysgjerrighet, emosjonell forståelse, evnen til teamarbeid kontra konvensjonelle individuelle universitetsprogrammer.

Vi foreslår en ny integrert og fleksibel utdanningsmodell.

Gjelder nå!

Inntakskrav

Kandidatene må ha en tre-årig bachelor / lavere grad (eller høyere).

(BA) innen et av følgende studieretninger:

 • bioteknologi
 • Biologiske vitenskap
 • Landbruk og skogbruk
 • Landbruksvitenskap og teknologier
 • Kjemiske vitenskaper og teknologier
 • Farmasøytisk vitenskap og teknologier
 • Fysiske vitenskaper og teknologier

Opptaket til internasjonale studenter vil bli evaluert av EF gjennom transkripsjon og læreplan, muligens integrert av et online-intervju.

Godkjennelse før påmelding

SIPhaB-komiteen evaluerer hver søkers transkripsjon og læreplan.

Selektiv vurderingstest

Vellykkede evaluerte søkere deltar i en obligatorisk selektiv vurdering.

Etter evalueringen

Når søkeren har bestått den selektive vurderingen, vil han / hun motta et offisielt akseptbrev fra University of Siena som er nødvendig for VISA-søknaden der det er nødvendig.

Gjelder nå!

Università di Siena fotogalleri / Shutterstock

Gjelder nå!

Akademisk kalender

Avdelinger ved University of Siena har vedtatt et semestersystem.

Læringsåret er delt inn i to vilkår: fra oktober til januar og fra mars til mai. På slutten av hvert semester er en undersøkelsesperiode planlagt.

Hver avdeling har imidlertid sin egen faglige kalender, som finnes på instituttets nettside (i avsnittet "Didattica"): http://www.unisi.it/strutture/dipartimenti

2020-2021 veiledende akademisk kalender

Høstsemester (1. semester)

 • Foredragsperiode: 1. oktober 2020 - 18. januar 2021
 • Eksamensperiode: 21. januar - 1. mars 2021

Vårt semester (2. semester)

 • Forelesningsperiode: 4. mars - 14. juni 2021
 • Eksamensperiode: 17. juni - 31. juli 2021

Gjelder nå!

Studieavgift

Bestemmelse av bidragsbeløpene

Tilskuddsbeløpet som forfaller fra hver student som er påmeldt kurs, mastergradsstudier eller en-syklus mastergradsemner som tilbys av University of Siena er definert på grunnlag av følgende elementer:

 • Kategori graden kurset tilhører;
 • Den økonomiske statusen til studentens nærmeste familie, da dette kommer til uttrykk ved den tilsvarende økonomiske situasjonsindikatoren (ISEE) for året som gikk rett før innmeldingsåret;
 • Påmeldingsår;
 • Studiepoeng oppnådd (ECTS-studiepoeng) i tolv måneder før 10. august.

Studiekurset faller under en av de tre kategoriene nedenfor:

 • Humaniora-samfunnsfag (USA)
 • Teknisk-vitenskapelig (TS)
 • EU-regulert helsevesen (EU)

Merk: For studenter som er statsborgere i ikke-EU-land, og som ikke er innbyggere i Italia, og for studenter som ikke er gjeldende for deres nærmeste familie, kan en justeringskoeffisient avhengig av opprinnelsesland brukes.

University of Siena stiller ut beregningssiden for studieavgift: https://www.maprin.unisi.it/tasse19_20/index_eng.php

Università di Siena fotogalleri / Shutterstock

Et sterkt internasjonalt oppdrag

I sine åtte århundrer av historie har University of Siena produsert et bredt spekter av studier innen mange forskjellige kulturfelt.

Gjennom årene har University of Siena forbedret sin strategi for internasjonalisering, med sikte på å styrke sine internasjonale faglige relasjoner og å tiltrekke studenter og forskere fra forskjellige deler av verden.

På begynnelsen av det 21. århundre har denne historiske institusjonen kunnet møte utfordringer knyttet til globalisering av læring, kunnskap og forskning med et bredt antall internasjonale samarbeid.

Nye internasjonale samarbeidsavtaler og prosjekter etablert hvert år, og øker antall grader og kurs levert på engelsk og holder god plassering i nasjonal og internasjonal rangering; dette er noen av University of Siena sterke poeng.

Velkommen i Siena

University of Siena er et av de eldste universitetene i Europa, etter å ha blitt grunnlagt i 1240.

Historien har utviklet seg sammen med Toscana sin kulturelle tradisjon fra middelalderen til moderne tid.

Siena ligger i hjertet av Toscana midt i et landskap av forsiktig bølgende åser. Bygget på tre bratte åser og omkranset av gamle murer, er det en unik by der studenter kan tilbringe en lønnsom studieperiode, full av muligheter for personlig berikelse.

Gjelder nå!

Sist oppdatert May 2020

Om skolen

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times.

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times. Minimér