Master i ledelse - hovedfag i helsetjenestestyring

Generelt

3 steder tilgjengelige

Programbeskrivelse

Master i ledelsesgrad med hovedfag i helsetjenesteledelse ønsker å hjelpe til med å utvikle seg i en mangfoldig studentpopulasjon kritisk tenkeevne, kreativitet, kunnskapsutvikling og anvendte ferdigheter i helsetjenestestyring.

Nyutdannet fra programmet vil være en profesjonell faglig trent med ferdigheter til å utføre vellykket på mellomnivå ledelse av helsevesenet organisasjoner.

Programmet vil skille seg ut ved å uteksaminere helt tospråklige fagpersoner med et helhetlig syn på helsevesenet. I tillegg vil programkursene inkludere blant annet kurs i evaluering av helseprogrammer, kvalitet og kostnadskontroll mens de utvikler beslutningsferdigheter i sammenheng med en levering av helsetjenester.

Til slutt får studenten den etiske og juridiske kunnskapen for å utøve yrket sitt i et høyt etisk og juridisk helsetjenestemiljø.

Programmål

 • Gi en nåværende og moderne læreplan innenfor en konseptuell ramme som vil fremme integrert utvikling av studenten og de grunnleggende ferdighetene som er nødvendige for å utføre på mellomnivået i ledelsen i helsevesenets organisasjoner.
 • Utvikle spesialister i helsetjenesteledelse med et helhetlig syn og ferdighetene, kompetansene som er nødvendige for å utføre i ledelsen i helsevesenets organisasjoner.
 • Bidra til utdanning og opplæring av fagpersoner som er i stand til å utvikle kreative og kostnadseffektive strategier som forbedrer kvaliteten på helsetjenester levert av organisasjoner.
 • Fremme utdanning av fagpersoner med en helhetlig visjon og med ferdighetene til å tilpasse seg positivt og proaktivt til endringer i samfunnet.
 • Utdanne fagpersoner med de nødvendige ferdighetene for å evaluere miljøer strategisk og vurdere effekten av endringer i kvaliteten på helsetjenestene.
 • Utvikle i studentene de nødvendige forskningsferdighetene, spesialisert kunnskap om informasjonsressurser i området helsetjenester.
 • Gi observasjons- og analytiske ferdigheter som er nødvendige for å anvende teoretisk kunnskap til spesifikke omstendigheter og skaffe brukbar og praktisk informasjon.
 • Fremme utviklingen av etiske, dynamiske og kreative ledere som vil tilføre verdi til helsevesenets organisasjoner og tjenester.
 • Utvikle fagpersoner som har ferdighetene til samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning som vil opprettholde gruppesammenheng og produktivitet i sammenheng med helsetjenestorganisasjoner.
 • Utdanne fagpersoner med en klar og integrert visjon om menneskelig atferd og dens effekter på organisasjonsendring.
 • Programmet skal trene fagpersoner med visjonen om å implementere innovative, etiske og kreative ledelses- og ledelsesstiler for å dra nytte av nye muligheter for utvikling og vekst av helsetjenesterorganisasjoner på statlig, nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Utdanne tospråklige fagpersoner som er i stand til å tilby tjenester på engelsk og spansk og til å hjelpe helsevesenets organisasjoner til å betjene kulturelt mangfoldige befolkninger.
Curricular Sequence studiepoeng
Kjerne- / fagkurs 24
Store kurs 18
Total 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpegPixabay / Pexels

Curriculum

Kjernekomponent (24 studiepoeng)

 • HESM 500-O organisatorisk atferd
 • HESM 510-O strategisk planlegging i helsetjenester organisasjoner
 • HESM 520-O Fundamentals of Accounting and Finance in Health Services
 • HESM 530-O økonomi i helsevesenet
 • HESM 540-O helsetjenester informasjonssystemer
 • HESM 550-O Forskningsmetoder i helsetjenester ledelse
 • HESM 560-O Applied Biostatistics
 • HESM 570-O Fundamentals of Epidemiology

Store kurs (18 studiepoeng)

 • HEMG 600-O grunnleggende i evaluering av helsetjenester
 • HEMG 610-O Juridiske og etiske spørsmål i evaluering av helsetjenester
 • HEMG 620-O Kvalitetsledelse i helsetjenester
 • HEMG 630-O Analyse av modeller for programevaluering
 • HEMG 640-O Effektive strategier i evaluering av helsetjenester
 • HEMG 650-O sluttprosjekt: Utvikling av en evalueringsmodell for helsetjenester

* Språkferdigheter på engelsk og spansk vil bli vurdert med en plasseringsprøve. Ytterligere språkkurs kan være nødvendig i henhold til studentens poengsum i plasseringsprøver. Hvis studenter kvalifiserer for forberedende språkkurs eller utviklingsmessige språkkurs, må de melde seg på emnene umiddelbart for å øke den akademiske ytelsen på språket. Studentene må overholde alle gjeldende statlige og lokale byråers sertifiseringskrav for graden.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Les mer

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Minimér
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Mer Mindre