Master i molekylærbioteknologi

Generelt

Programbeskrivelse

Vil du hjelpe deg med å utvikle nye teknikker som vil bidra til å forbedre folks liv? Dette kan innebære å kunne identifisere sykdommer eller genetisk modifisere celler.

Molekylær bioteknologi er et voksende vitenskapelig felt som kombinerer molekylærbiologi, cellebiologi, mikrobiologi, biokjemi og immunologi, for å utvikle produkter og tjenester innen farmasøytisk, landbruks- og matindustri.

Konstituerende emner i studiet

I løpet av det første semesteret vil du studere avanserte kurs innen molekylærbiologi, biostatistikk og bioinformatikk. Du vil jobbe med avansert laboratorieutstyr for å analysere DNA, RNA og proteiner. Teknikker som brukes inkluderer qPCR, mutagenese, kloning og proteinuttrykk. Du vil også lære å bruke molekylærbiologi og bioinformatikk dataanalyser og å utføre databasesøk.

I løpet av andre semester vil du gjennomføre et gradprosjekt der du vil bruke din teoretiske og praktiske kunnskap for å løse et forskningsproblem innen molekylær bioteknologi. Dette er et individuelt gradsprosjekt og kan utføres på en virksomhet eller en utdanningsinstitusjon, enten i Sverige eller i utlandet.

Molecular Biotechnology er et internasjonalt program, og kursene gjennomføres på engelsk.

Masterprogrammene i molekylær bioteknologi starter høstsemesteret. Masterstudiet på 120 studiepoeng tilbys i to akademiske år (fire semestre) og 60-studiepoeng tilbys i ett studieår (to semestre).

Karrieremuligheter

Etter studiene kan du jobbe innen legemiddelindustrien eller næringsmiddelindustrien, hos bioteknologiselskaper eller i laboratorieanalyse, for eksempel ved offentlige eller private forskningslaboratorier.

Muligheter for videre studier

Etter å ha fullført graden din, kan du fortsette med utdanning på 3. trinn (PhD-studier).

Muligheter for internasjonale studier

Du vil ha muligheten til å gjennomføre en del av studiet ditt i utlandet.

131210_54e0d6434854a914f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c7d2e7dd3924fc25e_1280.jpgkkolosov / Pixabay

Opptakskrav

For å være kvalifisert for studiet kreves det en bachelorgrad (tilsvarer en svensk bachelorgrad) med hovedfag på biologisk eller medisinsk område. Det biologiske området kan defineres som f.eks. Molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller fysiologi. Det medisinske området er her definert som Biomedisin, men kan også omfatte emner som farmakologi.

Et ytterligere krav er bevis på ferdigheter i engelsk ekvivalent av studier på videregående nivå i Sverige, kjent som engelskkurs 6 / engelskkurs B. Dette demonstreres normalt ved hjelp av en internasjonalt anerkjent test, f.eks. IELTS eller TOEFL eller tilsvarende.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Les mer

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Minimér