Master i systembiologi med spesialisering i bioinformatikk

Generelt

Programbeskrivelse

Nylige fremskritt innen bioteknologi har revolusjonert vår evne til å forstå biologiske systemer i flere molekylære lag. Dette åpner kraftige måter å studere de underliggende mekanismene bak helse og sykdom. Bioinformatikk og systembiologi gir kompetansen som trengs for å oversette biologiske data i stor skala til ny kunnskap.

Om programmet

Systembiologi med spesialisering i bioinformatikk er et tverrfaglig masterprogram som kombinerer fagområdene biologi, informatikk og statistikk. Programmet gir kunnskap og ferdigheter som trengs for å håndtere utfordringer i dataanalyse i moderne biomedisinsk og molekylærbiologisk forskning.

Fokuset for studiene dine

Masterstudiet varer i to år og inkluderer inngående forskningsorienterte kurs i systembiologi og bioinformatikk. I løpet av den første delen av programmet vil du studere avanserte kurs i bioinformatikk, programmering, eksperimentell design og aktuelle forskningstemaer. I andre del vil du fortsette med videregående kurs i multivariat statistikk, uttrykksdataanalyse, nettverksanalyse og systembiologi. I løpet av tredje del av programmet vil du studere neste generasjons sekvenseringsdataanalyse, bibliotekforberedelse og kvalitetskontroll. Sammen gir dette deg et solid fundament i forskningsmetoder som brukes i bioinformatikk og systembiologi.

Programmet avsluttes med et mastergradsprosjekt (45 studiepoeng) i løpet av det andre året. I dette prosjektet vil du formulere og løse et relevant forskningsproblem, slik at du kan kombinere din teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter. Gradsprosjektarbeidet utføres uavhengig under ledelse av en kvalifisert veileder fra University of Skövde . Arbeidet kan utføres ved universitetet, hos et av våre partnerbedrifter eller andre universiteter, selskaper eller forskningsinstitutter.

Systembiologi med spesialisering i bioinformatikk er et internasjonalt program, og kursene gjennomføres på engelsk.

Etter fullført studium

Det mangler for tiden utdannede bioinformatikere og systembiologer, og du har et bredt spekter av muligheter i jobbmarkedet. Det er et økende behov for eksperter som kan analysere biologiske data i stor skala og utvikle nye verktøy og metoder for slike analyser. Etter studiene kan du jobbe innen biovitenskapelig industri, for eksempel i bioteknologi eller farmasøytiske selskaper, eller på offentlige forskningslaboratorier. Du vil også være godt forberedt på å fortsette med PhD-studier.

143005_pexels-photo-4491454.jpeg

Opptakskrav

For å være kvalifisert for programmet kreves det en bachelorgrad (tilsvarende en svensk bachelorgrad) med hovedfag i det biologiske eller medisinske området. Det biologiske området kan defineres som f.eks. Molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller fysiologi. Det medisinske området er her definert som biomedisin. Et ytterligere krav er bevis på ferdigheter i engelsk tilsvarende studier på videregående nivå i Sverige, kjent som engelskkurs 6 / engelskkurs B. Dette demonstreres normalt ved hjelp av en internasjonalt anerkjent test, f.eks. IELTS eller TOEFL eller tilsvarende.

utvalg

Kreditt tildelt.

Språk

Kursene gjennomføres på engelsk.

applikasjon

  • 16. oktober 2020 - 15. januar 2021
  • Søknadskode HS-41276 på universityadmissions.se

Når? Hvor? Hvordan?

  • Studietid: 30. august 2021 - 4. juni 2023
  • Sted: Skövde, Campus
  • Studietempoet: 100%
Sist oppdatert nov. 2020

Om skolen

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Les mer

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Minimér