Våre tverrfaglige Master of Bioscience Engineering: Human Health Engineering Programmet (HHE) er dedikert til å trene neste generasjon av eksperter innen menneskelig helse engineering. Som student vil du utvikle en unik profil som overgår tradisjonelle disiplinære grenser og kombinerer kunnskap om biologien til den sunne menneskekroppen og tankene med tekniske ferdigheter. Etter oppgradering vil du ha kunnskap og ferdigheter til å utvikle nye kreative teknologier for å forbedre livskvaliteten.

Hva er Master of Bioscience Engineering: Human Health Engineering handler om?

HHE tilbyr et unikt program og pedagogisk visjon som fokuserer på teknologi for friske mennesker. Mens mange programmer innen biomedisinsk teknologi tilbys i Belgia og utlandet, er HHE det første og eneste programmet som tilbys på engelsk som bruker den unike kombinasjonen av menneskelig fysiologi og ingeniørarbeid på et bredt spekter av områder for friske mennesker.

Program

HHE-læreplanen består av 120 studiepoeng (fire semester). Programmet er organisert i en to-modul hoved, en minor, en masteroppgave og valgfrie kurs.

Major

Den første modulen (16 studiepoeng) inneholder fire kurs som gir deg mulighet til å få innblikk i arbeidet med de ulike fysiologiske systemene i menneskekroppen, samt i det sunnes psykologi.

Den andre modulen (41 studiepoeng) består av åtte tekniske kurs. I denne modulen utfordres du til å få innblikk i teknologi og bruke din tekniske kunnskap til å løse virkelige problemer på en kreativ måte gjennom praktiske øvelser og prosjektarbeid.

Majoren inkluderer også et utvide kurs på religion og samfunn (3 studiepoeng).

Mindre, masteroppgave og valgfag

De 20 studiepoengene er sammensatt av kurs som er valgt for å styrke din større eller å utvide din kompetanse i et annet domene.

I masteroppgaven (30 studiepoeng) vil du videreutvikle din praktisk erfaring og lære å løse problemer ved å bruke de oppkjøpte ferdighetene.

Pensumet avrundes med 10 studiepoeng av valgfag med sikte på å utvide din faglige utdanning. Disse studiepoengene kan også brukes til å ta styrking av valgfag for å fylle eventuelle hull i utdanningsbakgrunn.

Denne programstrukturen muliggjør en høy grad av personalisering, noe som i sin tur sikrer best mulig kamp for dine interesser eller fremtidige karriereambisjoner.

Søknadsfrist for 2018-2019

 • 1. mars 2018 (for ikke-EØS-borgere)
 • 1. juni 2018 (for EØS-borgere)

KU Leuven bruker et online applikasjonssystem. Du kan laste ned og sende inn søknadsskjema via www.kuleuven.be/application. Studenter med flamsk grad kan konsultere www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Semesteravgift

Undervisningsavgiften for 2018-2019 er € 922,3 for EØS-borgere og € 6000 for ikke-EØS-borgere - med unntak for borgere fra OECD / DAC anerkjente utviklingsland for hvem skolepenger er € 922,3.


Vennligst se nettsiden for den nyeste informasjonen: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Internasjonal

Ser du på å utvide horisonter? Det er gode muligheter til å utføre en del av masteroppgaven ved ulike partnerinstitusjoner i utlandet. I tillegg kan europeiske innbyggere gjennomføre sin masteroppgaveforskning ved et europeisk eller et annet partneruniversitet innenfor rammen av Erasmus-programmet. Fakultetet gleder seg også til initiativer fra studenter som ønsker å utføre en arbeidsplass i et selskap eller en organisasjon i utlandet, samt utvekslingsprogrammer med partneruniversiteter.

Mer informasjon: www.biw.kuleuven.be/english/index.aspx

Dette er et første masterprogram og kan følges på heltid eller deltid.

Er dette det rette programmet for meg?

 • Du har grunnleggende vitenskapelig og teknologisk kunnskap og ferdigheter innen følgende områder: biologi, kjemi, økosystemer, matematikk-fysikk, ingeniørfag.
 • Du er i stand til å forholde seg til kunnskapen som er oppnådd i bachelorprogrammet på en kritisk måte til et søknadsdomene etter eget valg.
 • Du er opplært til å løse problemer både uavhengig og i et målrettet mål (oppfinnsomhet, kreativitet, selvmotivasjon og lagånd).
 • Du kan gjenkjenne domenelaterte problemer og ramme dem i en sosial, etisk og økonomisk sammenheng.
 • Du har allerede grunnleggende kunnskaper om og tilhørighet med bioteknologiske relaterte tekniske kurs som biologisk grunnleggende kunnskaper, fysiske transportfenomener, mekanikk av faste stoffer, elektronisk instrumentering, etc.
 • Du har oppnådd et solid grunnlag i matematikk og fysikk og kan bruke dette i flere applikasjonsorienterte kurs som de nevnte tekniske kursene, numerisk analyse av biosystemer og statistisk databehandling.
 • Du har mestret de grunnleggende prinsippene for styresystem-teoretisk resonnement og kan anvende disse altfor komplekse, tekniske og biologiske systemene og deres interaksjonsprosesser.

Karriereveier

Som en HHE-kandidat, vil ditt flervärdige ferdighetssett gjøre deg mye ansatt i arbeidsmarkedet, både innen din egen spesialisering og i andre sektorer. Du vil være rustet til å ta vitenskapelige, tekniske, organisatoriske og kommersielle tekniske roller i mange sektorer. I tillegg, som biotekniker, vil du raskt utvikle seg fra støtteposisjoner til lederstillinger og dette i ulike aktiviteter (forskning, produksjon og service, markedsføring, etc.), i henhold til dine interesser og mål.

Som HHE-ekspert vil ditt bidrag være avgjørende i en rekke industrisektorer, inkludert alle faglige domener knyttet til velvære, helse og ytelse hos friske mennesker i samspill med omgivelsene. Dette inkluderer:

 • legemiddelindustrien
 • klær og moteindustri
 • sportsteknologiselskaper
 • medisinske selskaper
 • selskaper som er aktive i søvnkomfort
 • hjelmprodusenter
 • produsenter av møbler
 • transportindustrien (som biler, busser, tog og fly), etc.

I alle disse forretningsaktivitetene må fremtidens produkter tilpasses en bedre livskvalitet for mennesker. Videre er den aldrende befolkningen i akutt behov for flere og bedre forebyggende helsetjenester, inkludert automatiserte systemer for overvåkning og støtte. Som biotekniker spesialisert på levende systemer, vil du ha potensial til å skape merverdi på alle disse områdene, med spesiell oppmerksomhet til det sunnes sentrale sted for utvikling av bærekraftig teknologi.

Mål

 1. Avansert kunnskap, innsikt og ferdigheter i forhold til samhandlingsprosessene mellom levende organismer som biologiske systemer med komplekse dynamiske prosesser og deres biotiske og abiotiske miljø, både på grunnleggende og anvendt nivå, med oppmerksomhet for den faktiske utviklingen og utviklingen i det lange begrep.
 2. Avansert system og applikasjonsorientert innsikt i multiscale begreper (nano-, mikro- og makroskala), som gjør det mulig å strukturere og modellere prosesser og systemer, eller kan brukes til å løse problemer i en rekke fokusdomener.
 3. Systemtanking: Evne til å differensiere samspillet mellom ulike prosesser innenfor en oppgave, å definere delprosesser og formulere en teknisk definisjon for disse, og for å muliggjøre en nærmere detaljert teknisk studie.
 4. Uavhengig integrasjon og utvidelse av kunnskap, kunnskap om de personlige kompetansene, med sikte på nye konsepter og innovasjon av applikasjonsmulighetene.
 5. Problemorientert formulering og analyse av komplekse problemer innenfor kompetanseområdet, ved å dele disse i håndterbare delproblemer og designe løsninger for spesifikke tilfeller med oppmerksomhet til applikasjonsmuligheter og bredere konseptuelle virkninger.
 6. Uavhengig opptatt, planlegge og gjennomføre et ingeniørprosjekt på nivå med en startforsker profesjonell. Gjennomfør og kritisk tolk et litteratursøk etter vitenskapelige standarder, med oppmerksomhet til konseptuelle konteksten og applikasjonspotensialet.
 7. Bruk tverrfaglig og tverrfaglig innsikt til å velge, tilpasse eller til slutt utvikle avanserte forsknings-, design- og løsningsmetoder, og tilstrekkelig anvende disse og vitenskapelig behandle de oppnådde resultatene; motivere de valgene som er gjort basert på grunnlaget for disiplinen og kravene til søknad og næringslivsmiljø.
 8. Gjør fra en forskningsstilling: kreativitet, nøyaktighet, kritisk refleksjon, motivasjon av valg på vitenskapelig grunnlag.
 9. Banebrytende, innovativ og applikasjonsorientert utvikling av systemer, produkter, tjenester og prosesser; ekstrapolering med oppmerksomhet for næringslivet. Utdrag nye forskningsspørsmål fra designproblemer.
 10. Kontrollsystemkompleksitet ved bruk av kvantitative metoder. Ha tilstrekkelig kunnskap, innsikt og erfaring i vitenskapelig forskning for å kritisk vurdere resultatene.
 11. Handle fra en ingeniørstilling i en generisk og disiplinsspesifikke kontekst: resultatrettet holdning, oppmerksomhet til planlegging og tekniske, økonomiske og samfunnsmessige grenseforhold som bærekraft, risiko og gjennomførbarhetsvurdering av den foreslåtte tilnærmingen eller løsningen, fokus på resultater og oppnåelse av effektive løsninger, innovativ og tverrfaglig tenkning.
 12. Arbeid ved hjelp av en prosjektbasert tilnærming fra en generisk og disiplinær sammenheng: formulere mål, fokus på spesifikke mål og utviklingsrute, operere som medlem av et tverrfaglig og tverrfaglig team, utvikle ledelse, operere i et internasjonalt eller interkulturelt miljø, rapportere effektivt.
 13. Ha det økonomiske og forretningsmessige innsiktet til å plassere bidraget til en prosessor løsningen av et problem i en bredere sammenheng.
 14. Veie spesifikasjoner og grenseforhold og omdanne dem til et system av høy kvalitet, produkt eller prosess. Utdrag nyttig informasjon fra ufullstendige, motstridende eller overflødige data.
 15. Kommuniser skriftlig og muntlig om eget felt på undervisningsspråket og på språkene som er relevante for spesialismen.
 16. Kommunisere og presentere fagspørsmål i flytende språk og grafisk til kolleger og lekere.
 17. Gjør etisk, faglig og sosialt ansvar, med oppmerksomhet for tekniske, økonomiske, menneskelige og bærekraftige aspekter.

Videre studier

Direkte:

 • Postgraduate Studies in Advanced Medical Imaging (Leuven)
Program undervist i:
Engelsk
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
2 år
Deltid
Heltid studier
Pris
939 EUR
Undervisningsavgiften for 2018-2019 er € 922,3 for EØS-borgere og € 6000 for ikke-EØS-borgere - med unntak for borgere fra OECD / DAC anerkjente utviklingsland for hvem skolepenger er € 922,3.
Deadline
Kontakt skolen
1 March for non-EEA citizens; 1 June for EEA citizens.
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Kontakt skolen
1 March for non-EEA citizens; 1 June for EEA citizens.

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
1 March for non-EEA citizens; 1 June for EEA citizens.
Sluttdato