Mastergradsprogram i avansert sykepleie

Generelt

Les mer om dette programmet på institusjonens nettsider

Programbeskrivelse

Masterstudiet i Advanced Practice Nursing in Clinical Caring Science tilbyr avansert klinisk kompetanse for praksis sykepleiere. Etter endt utdanning vil du kunne øve på bredere ansvarsområder, fra uavhengig arbeid i avanserte kliniske roller til utvikling av evidensbaserte helsetjenester. Fullførte studier vil resultere i en Master of Health Sciences.

Mastergradsstudiet i Advanced Practice Sykepleieprogram i klinisk omsorgsfag tilbyr avanserte kliniske kompetanser for praksis sykepleiere. Etter å ha fullført dette programmet vil du være i stand til å øve på bredere ansvarsområder, jobbe uavhengig i avanserte kliniske roller, tilby direkte helsetjenester til enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn, påvirke kliniske helseresultater, samt bidra til utvikling av bevis- baserte helsetjenester. Fullførte studier vil resultere i en Master of Health Sciences grad.

141090_pexels-photo-3985299.jpeg

Programbeskrivelse

Dette toårige programmet på 120 studiepoeng følger Det internasjonale råd for sykepleieres anbefalinger for Advanced Practice Nursing. Det overordnede læringsutbyttet er at studentene får avansert klinisk kompetanse, inkludert kliniske beslutningsferdigheter for å jobbe som sykepleiere i avansert praksis, og ferdigheter til å ta vare på mennesker med akutte helseproblemer og / eller pasienter med komplekse og langsiktige helsemessige forhold.

Den aldrende befolkningen og det økende antallet mennesker med langvarige og flere sykdommer er en økende utfordring. Nye typer ferdigheter og tjenester kreves for personsentrert omsorg, rehabilitering og forebygging, samt tjenestekoordinering og uformell familiepleie. Sykepleiere vil i økende grad ha ansvar for å overvåke tilstanden til pasienter med akutte og langvarige sykdommer og ha hovedansvar, samt gi støtte og / eller konsulenttjenester til annet helsepersonell som vektlegger profesjonelt samarbeid. I tillegg vil kortere sykehusopphold og mer avanserte behandlingsmetoder øke behovet for grundig sykepleiekompetanse innen primær og spesialisert helsevesen.

Det internasjonale sykepleierådet (ICN; 2004) definerer en sykepleier for avansert praksis som: “En registrert sykepleier som har tilegnet seg ekspertbasen, komplekse beslutningsprosesser og kliniske kompetanser for utvidet praksis, hvis egenskaper er formet av kontekst og / eller land der han / hun er godkjent for å praktisere. "

I følge den nordiske APN-modellen er kjernekompetansen direkte klinisk behandling, etisk beslutningstaking, coaching og veiledning (helsepedagogiske metoder), samarbeid, konsultasjon, saksbehandling, forskning og utvikling og ledelse (klinisk, system- og helsepolitikk) ). Beredskap for avansert, systematisk og klinisk vurdering og klinisk beslutningstaking er en sentral nøkkelkompetanse. En registrert sykepleier med en mastergrad i APN har evnen til å jobbe selvstendig, systematisk vurdere pasientens behov for omsorg, samt behandle og overvåke visse vanlige helseproblemer og sykdommer. I tillegg er han / hun ansvarlig for å fremme helse og utvikle evidensbasert sykepleie mens han engasjerer seg i tverrfaglig samarbeid.

Ifølge forskning bidrar sykepleiere med avansert praksis til høykvalitets omsorg og spesielt forbedret pasienttilfredshet og pasientsikkerhet.

Publikum

Studenter som er akseptert i programmet er erfarne sykepleiere (inkludert distriktssykepleiere og jordmødre fra de nordiske landene) med dyp kunnskap om sitt felt. For å bli tatt opp i programmet, må studentene ha en bachelorgrad i sykepleie (Norden, EU-land) eller tilsvarende (utenfor EU), og ha fullført minst tre års relevant arbeidserfaring som sykepleier.

Studenter som er akseptert i programmet er erfarne sykepleiere (inkludert distriktssykepleiere og jordmødre fra de nordiske landene) med dyp kunnskap om sitt felt. For å bli tatt opp i studiet, må studentene ha en bachelorgrad i sykepleie (Norden, EU-land) eller tilsvarende (utenfor EU), og ha fullført minst tre års relevant arbeidserfaring som sykepleier. Distriktssykepleiere og jordmødre fra de nordiske landene (lisensierte sykepleiere) er også kvalifiserte til å søke.

Programstruktur

Studiet er designet for å videreutvikle sykepleiernes kompetanse innen personsentrert, evidensbasert og effektiv klinisk sykepleie. Den dekker både teoretiske og kliniske studier. Opplæring av kliniske ferdigheter vil bli arrangert i samarbeid med regionale helseorganisasjoner.

Studentene lager en individuell studieplan sammen med studiekoordinatoren, inkludert:

  • Omsorgsfag, avanserte studier
  • Forskningsmetoder
  • Kurs i avansert sykepleie (farmakologi, patofysiologi, fysisk helsevurdering, klinisk praksis)
  • Valgfrie studier
  • Masteroppgave og seminarer

141091_pexels-photo-3884110.jpeg

Opptakskrav

Studenter som er akseptert i programmet, er erfarne sykepleiere (inkludert distriktssykepleiere og midtsyn fra Norden) med dyp kunnskap om sitt felt.

Faglige krav

En fullført bachelorgrad i sykepleie (nordiske og EU-land) eller tilsvarende (søkere utenfor EU), og tre års relevant arbeidserfaring som sykepleier. Distriktssykepleiere og jordmødre fra nordiske land (lisensierte registrerte sykepleiere) oppfyller også kravene for å søke.

Engelsk krav

Gode kunnskaper i engelsk. Søkere må oppfylle de engelskspråklige kravene som er stilt av Åbo Akademi University .

Andre krav

Studentvalg gjøres på grunnlag av søknadsdokumenter (inkludert CV og motivasjonsbrev). Studentene velges for programmet fra de søkere som oppfyller de offisielle opptakskriteriene. Følgende utvalgskriterier tas i betraktning i utvelgelsesprosessen:

  • Søkerens akademiske kvalitet og suksess og relevans av søkerens samlede studiejournal i de fullførte bachelorstudiene og andre studier, hovedsakelig bedømt ut fra vitnemål og utskrift av oppgitte poster.
  • Motivasjonsbrev som spesielt fremhever interessen for å studere i dette programmet.
  • Relevant arbeidserfaring og andre meritter og kvalifikasjoner som er dokumentert i CVen og støttet av sertifikater.

finansiering

Åbo Akademi University har et stipendprogram for studieavgift-betalende studenter.

Det er to stipendkategorier:

  • Studieavgiftstipend, som dekker 100% av studieavgiften, tildelt i 2 år (andre år betinget)
  • Studieavgiftsstipend, som dekker 50% av studieavgiften, tildelt i 2 år (andre år betinget)
Sist oppdatert sep. 2020

Om skolen

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly taske ... Les mer

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly tasked with educating Swedish- speaking experts to satisfy the future needs in Finland. Minimér
Turku , Vaasa , Västerås , L'Aquila , Palma + 4 Mer Mindre