masters.utu.fi

EKSTENSIV CROSS-DISCIPLINARY TRAINING FOR FREMTIDIGE EKSPERTER!

Mastergrad i digital helse og biovitenskap tilbyr omfattende trening i moderne biovitenskap og digital helseknikk.

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap tilbyr omfattende opplæring som spenner fra molekylære samspill til enkeltpersoner og samfunn. Medisinsk analyse og helse Internett-of-Things er et av de fire sporene som tilbys i Digital Health and Life Sciences-programmet. Andre spor i programmet er helse teknologi, bioinformatikk og molekylærsystembiologi.

Studentene som oppgraderer fra dette tverrfaglige programmet, har tilegnet seg vitenskapelige og analytiske ferdigheter, kompetanse i dagens teorier og up-to-date teknologier, samt praktiske ferdigheter, inkludert teamarbeid, lederskap og mellommenneskelige ferdigheter i et internasjonalt miljø. De tilegnede metodiske ferdigheter og avansert kunnskap tillater elevene å fortsette sine karriereveier i akademia eller industri.

PROGRAMSTRUKTUR

60809_kaavio-1d.png

60810_kaavio-2k.png

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap er et toårig program på 120 studiepoeng. Graden består av:

 • Felles kurs som gir deg viktig kunnskap som trengs i moderne biovitenskap, samt overførbare ferdigheter, inkludert obligatoriske språkstudier
 • Sporspesifikke hovedfagstudier som vil gi de nyeste teoriene og praktiske ferdigheter som er relevante for feltet
 • Mastergradsoppgave og tilhørende forskningsprosjekt hvor du vil søke om nyoppkjøpt kunnskap
 • Valgbare studier i ulike temaområder og spesielle temaer

AKADEMISK FORTREFFELIGHET

Programmet tilbyr fire spor med et spesielt fokus på digitale helse- og biovitenskap:

 • Helse Teknologi
 • Medisinsk analyse og helse Internett-of-Things (IoT)
 • bioinformatikk
 • Molekylærsystembiologi.

Medical Analytics og Health IoT-sporet samler ferdigheter og prinsipper fra datavitenskap, innebygd system og medisinske fag for å bygge opp forståelse av teori og få praktisk kompetanse på feltet. I motsetning til mange tradisjonelle biomedisinske studieprogrammer, som ofte fokuserer på signalbehandling og medisinsk maskiner, legger Medical Analytics og Health IoT vekt på moderne teknologi og gir verktøy for arbeid med nær fremtidens IKT-teknologi. Dette studiet har et sterkt fokus på dataanalyse og medisinsk Internett-ting, samtidig som det utnytter maskinlæring og programvare, innebygd elektronikk og sikkerhet som er sterkt representert ved Institutt for fremtidsteknologi.

MASTEROPPGAVE

Det endelige prosjektet som tar sikte på masteroppgaven er basert på et uavhengig, eksperimentelt forskningsprosjekt, forskningsseminar og skriftlig masteroppgave. Mastergradsoppgaven skal skrives ut fra resultatene fra forsøksarbeidet og en gjennomgang av relevant bakgrunnslitteratur.

Eksempler på oppgavemateriell i Medical Analytics og Health Internet of Things spor:

 • Påvisning av atrieflimmer ved bruk av Smartphone Accelerometer
 • Konfigurerbar ramme for abnormalitet Varsel EKG-overvåkingsenhet
 • Sleep Stages Analyse gjennom eksterne biosensorer

KOMPETISJONSBESKRIVELSE

I Medical Analytics og Health IoT-sporet av masterstudiet i Digital Health and Life Sciences vil du:

 • lær å jobbe i et internasjonalt og tverrfaglig miljø
 • lær å jobbe i en forskergruppe
 • skaffe seg kompetanse innen medisinsk dataanalyse
 • få gode ferdigheter til å utnytte internett av ting i helsevesenet

JOB OPTIONS

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap utdanner fremtidige eksperter for stillinger i akademia, industri og offentlig sektor. Studenter som oppgraderer fra programmet kan blant annet jobbe som:

 • prosjektleder
 • forskningskoordinator
 • entreprenør
 • systemarkitekt
 • data analytiker
 • utvikleren
 • ingeniør
 • forsker
 • foreleser ved Universitetet

KARRIERE I FORSKNING

En Master of Science grad gir deg en kvalifisering for vitenskapelige høyere grad studier. Postgraduate grader er doktorgrads og licentiate grader.

Nyutdannede fra programmet er kvalifisert til å søke stillingen ved University of Turku Graduate School, UTUGS. Graduate School består av 16 doktorgradsprogrammer som dekker alle disipliner og doktorgradskandidater ved Universitetet.

I tillegg til doktorgradsprogrammene tilbyr Graduate School systematisk og høy kvalitet doktorgradsstudium. UTUGS har som mål å trene høyt kvalifiserte eksperter med de ferdighetene som kreves for både profesjonell karriere innen forskning og andre ekspertstillinger.

GENERELLE GRAV KRAV

En bachelorgrad som formelt kvalifiserer søkeren til å få tilgang til masterstudium i landet der den er ferdig. Denne graden skal svare til minst 180 studiepoeng (europeiske studiepoeng) eller til minst tre års heltidsstudie. Du må også bevise dine engelskspråklige ferdigheter når du søker. Vennligst besøk nettsiden til programmet for mer informasjon.

© Åbo kommune og University of Turku Kommunikasjon

Program undervist i:
Engelsk

Se 8 flere kurs fra University of Turku »

Sist oppdatert July 22, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
aug. 2020
Duration
2 år
Heltid studier
Pris
14,000 EUR
per studieår. Opplæringsavgift for innbyggere i ikke-EU / EØS-land
Deadline
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Etter sted
Etter dato
Startdato
aug. 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020

aug. 2020

Location
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022