masters.utu.fi

EKSTENSIV CROSS-DISCIPLINARY TRAINING FOR FREMTIDIGE EKSPERTER!

Mastergrad i digital helse og biovitenskap tilbyr omfattende trening i moderne biovitenskap og digital helseknikk.

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap tilbyr omfattende opplæring som spenner fra molekylære samspill til enkeltpersoner og samfunn. Helse teknologi er en av de fire sporene som tilbys av programmet. Andre spor i programmet er Medical Analytics og Health Internet-of-Things, Bioinformatics, og Molecular Systems Biology.

Studentene som oppgraderer fra dette tverrfaglige programmet, har tilegnet seg vitenskapelige og analytiske ferdigheter, kompetanse i dagens teorier og up-to-date teknologier, samt praktiske ferdigheter, inkludert teamarbeid, lederskap og mellommenneskelige ferdigheter i et internasjonalt miljø. De tilegnede metodiske ferdigheter og avansert kunnskap tillater elevene å fortsette sine karriereveier i akademia eller industri.

Søkerne har også mulighet til å søke om en dobbeltgrad alternativ kalt Digital Health and Life Sciences Programmet (Helse Teknologi Major), hvor en del av grad studier er fullført på Fudan University, Shanghai, Kina.

PROGRAMSTRUKTUR

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap er et toårig program på 120 studiepoeng. Graden består av:

 • Felles kurs som gir deg viktig kunnskap som trengs i moderne biovitenskap, samt overførbare ferdigheter, inkludert obligatoriske språkstudier
 • Sporspesifikke hovedfagstudier som vil gi de nyeste teoriene og praktiske ferdigheter som er relevante for feltet
 • Mastergradsoppgave og tilhørende forskningsprosjekt og seminar hvor du vil søke om nyoppkjøpt kunnskap
 • Valgbare studier i ulike temaområder og spesielle temaer

AKADEMISK FORTREFFELIGHET

Programmet tilbyr fire spor med et spesielt fokus på digitale helse- og biovitenskap:

 • Helse Teknologi
 • Medisinsk analyse og helse Internett-of-Things (IoT)
 • bioinformatikk
 • Molekylærsystembiologi.

Målet med Helse Teknologi hoved er et tverrfaglig samarbeid mellom informasjonsteknologi og helsevitenskap. Dette sporet består av studier fra programvareteknikk, informasjonssystemer og sykepleievitenskap, noe som gir et utmerket utgangspunkt for å planlegge, utvikle og implementere helseteknologiløsninger og produkter til klinisk praksis og personlig helsepersonell. Å tilpasse teoretisk kunnskap til å implementere og justere en arbeidsløsning til en tverrfaglig utfordring i en internasjonal sammenheng, er også en viktig del av studiene i dette sporet.

MASTEROPPGAVE

Det endelige prosjektet som tar sikte på masteroppgaven er basert på et uavhengig, eksperimentelt forskningsprosjekt, forskningsseminar og skriftlig masteroppgave. Det endelige prosjektet kan bestå av et forskningsprosjekt som fokuserer på dataanalyse eller andre informasjonsteknologiske aspekter og / eller et forskningsprosjekt utført i laboratoriet under tilsyn.

Resultatene fra forskningsprosjektet vil bli presentert på et masters seminar ved bruk av felles prosedyrer kjent fra vitenskapelige møter.

Eksempler på oppgavemner i Helse Teknologi spor:

 • Allestedsnærværende helsevesenet basert på tingets internett
 • Semantisk interoperabilitet for helsesystemer ved hjelp av HL7 Standard
 • Rehabiliteringsevaluering og nåværende simuleringsassistanse for pasientene i hjerneslag

KOMPETISJONSBESKRIVELSE

I Helse Teknologi sporet av masterstudiet i Digital Helse og Life Sciences, vil du:

 • lær å jobbe i et internasjonalt og tverrfaglig miljø
 • lær å jobbe i en forskergruppe
 • få gode ferdigheter til å implementere helseteknologiløsninger og applikasjoner
 • lære å forstå IKT-støttede helseprosesser

JOB OPTIONS

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap utdanner fremtidige eksperter for stillinger i akademia, industri og offentlig sektor. Studenter som oppgraderer fra programmet kan blant annet jobbe som:

 • prosjektleder
 • forskningskoordinator
 • entreprenør
 • systemarkitekt
 • utvikleren
 • ingeniør
 • forsker
 • foreleser ved Universitetet

KARRIERE I FORSKNING

En Master of Science grad gir deg en kvalifisering for vitenskapelige høyere grad studier. Postgraduate grader er doktorgrads og licentiate grader.

Nyutdannede fra programmet er kvalifisert til å søke stillingen ved University of Turku Graduate School, UTUGS. Graduate School består av 16 doktorgradsprogrammer som dekker alle disipliner og doktorgradskandidater ved Universitetet.

I tillegg til doktorgradsprogrammene tilbyr Graduate School systematisk og høy kvalitet doktorgradsstudium. UTUGS har som mål å trene høyt kvalifiserte eksperter med de ferdighetene som kreves for både faglig karriere innen forskning og andre ekspertstillinger.

DOBBELGANGSPROGRAM

Søkere kan velge et alternativ som fører til to mastergrader. Dette dobbeltgraderingsalternativet kalles Digital Health and Life Sciences Programmet (Helse Technology Major), og det fører til følgende grader: Master of Science fra University of Turku , og mastergrad i elektronikk og kommunikasjonsteknologi fra Fudan University. Studiene tar to år å fullføre (120 studiepoeng).

En student som har blitt tatt opp på studiet i dobbelt grad, studerer 1. høstsemester ved Fudan University.

Antall studenter som er tatt opp i Digital Health and Life Sciences-programmet, er maksimalt 30: maksimalt 5 beste scoring-søkere vil bli tatt opp i dobbeltgraderingsalternativet.

I dobbeltgrads-opsjonen studieavgift for innbyggere i ikke-EU / EØS-land: € 2000 / studieår

GENERELLE GRAV KRAV

En bachelorgrad som formelt kvalifiserer søkeren til å få tilgang til masterstudium i landet der den er ferdig. Denne graden skal svare til minst 180 studiepoeng (europeiske studiepoeng) eller til minst tre års heltidsstudie. Du må også bevise dine engelskspråklige ferdigheter når du søker. Vennligst besøk nettsiden til programmet for mer informasjon.

© Åbo kommune og University of Turku Kommunikasjon

Program undervist i:
Engelsk

Se 8 flere kurs fra University of Turku »

Sist oppdatert November 28, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
aug. 2020
Duration
2 år
Heltid studier
Pris
14,000 EUR
per studieår. Opplæringsavgift for innbyggere i ikke-EU / EØS-land
Deadline
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Etter sted
Etter dato
Startdato
aug. 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020

aug. 2020

Location
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022