Masterprogram i global helse

Generelt

Programbeskrivelse

Masterprogrammet i global helse fokuserer på utfordringene som overskrider landegrensene og har innvirkning på nåværende så vel som fremtidige generasjoner.

Program presentasjon

Global helse integrerer kompetanse og perspektiver fra blant annet folkehelse, medisin, epidemiologi, helseøkonomi, atferdsvitenskap, miljøvitenskap og antropologi. Det gir en ny plattform for forskning, utdanning og informasjon om helseutfordringer som verdens befolkning står overfor.

Dette ettårige programmet består av tre deler. Kjernedelen gir et felles kunnskapsgrunnlag. Den avanserte delen inneholder kurs som tar for seg forskjellige spesifikke områder av global helse som smittsomme sykdommer, ikke-smittsomme sykdommer, mødre og barnehelse. Den siste delen er et forskningsprosjekt sendt inn som en avhandling, som kan utføres i Sverige eller i et lav- eller mellominntektsland der Karolinska Institutet har et eksisterende samarbeid.

Les mer om hvordan programmet er strukturert i programplanen .

Karrieremuligheter

Du har et potensielt arbeidsfelt i nasjonale eller internasjonale organisasjoner som jobber med lav- eller mellominntektsland rundt spørsmål knyttet til fattigdom og helse. Etter fullført program er du også kvalifisert for å søke doktorgradsutdanning (PhD).

Mer informasjon

For mer informasjon om søknad, spesifikke oppføringskrav og utvalg, besøk masterprogrammet i global helse på Karolinska Institutet nettsted.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Karolinska Institutet is a one-faculty university dedicated solely to the medical and health sciences, with a reputation for top quality research and innovation. Karolinska Institutet is consistently ... Les mer

Karolinska Institutet is a one-faculty university dedicated solely to the medical and health sciences, with a reputation for top quality research and innovation. Karolinska Institutet is consistently ranked in the top 50 universities globally and the top 10 medical universities in Europe. Minimér