Krav til opptak til mastergrad i orientalsk medisin og akupunktur ("MSOMA") program

Overveielse for opptak til Master of Science i orientalsk medisin og akupunktur Program krever at alle søkere har tilfredsstillende fullført minst to akademiske år (60-semester studiepoeng eller 90 kvartal studiepoeng) av utdanning på bachelor nivå som gir riktig forberedelse for høyere nivå arbeid.

Alternativt må søkere ha fullført et tilsvarende nivå av kurs fra et universitet akkreditert eller godkjent av et byrå anerkjent av den amerikanske utdanningsministeren. Slike tilsvarende kursarbeid må ha kumulativ GPA på 2,0 eller høyere.

Søkere som har en utdanning på høyere nivå fra utenlandske universiteter eller høgskoler, må sende en offisiell transkripsjonsevaluering av deres faglige arbeid og ytelse.

Engelsk Språkkompetanse
Total score på minst 61 på testet av engelsk som fremmedspråk, internettbasert test (TOEFL IBT), inkludert en minimumsprøveeksamen på 26 og minst lytteeksamen på 22 eller en samlet bandet score på nivå 6 på den internasjonale Engelsk Language Testing System (IELTS) eksamen.

SCUSOMA tilbyr subsidierte og ikke-subsidierte lån gjennom Federal Direct Loan Program og Federal Graduate PLUS-lån. Alle studenter som mottar føderal og / eller statslig økonomisk hjelp må gjøre tilfredsstillende akademisk fremgang mot ferdigstillelse for å møte føderale reguleringskrav.

Varighet og faglige krav til mastergrad i orientalsk medisin og akupunktur ("MSOMA") -program

Minimumsperioden som kreves for å fullføre akupunkturprogrammet er fire akademiske år eller tre kalenderår. Maksimaltidsrammene for gjennomføring av programmet er 24 (24) kvartaler, som tilsvarer seks akademiske kalenderår. For å fullføre programmet innen maksimalt 24 kvartaler, må en student fullføre gjennomsnittlig seks (6) kreditt timer hvert kvartal.

For å bli ansett som en heltidsstudent, må en student fullføre minst tolv (12) kreditt timer per kvartal og 48 (48) kreditt timer per studieår (fire kvartaler).

Deltidsstudenter forventes å oppfylle de 24 (24) kvartalet maksimale frister som krav til oppgradering. Dersom en student trekker seg fra et kurs, vil dette kurset bli vurdert for nye timer på tidspunktet for påmelding.

Dersom en student ikke klarer å fullføre studieplanen innen 24 kvartaler fra opptaksdagen, må studenten søke om opptak. Studenten vil være underlagt SCUSOMAs standarder ved ny påføring, ikke ved første søknad. Hvis det tas opp i programmet, må studenten gå gjennom pensum som ny student.

I tillegg til timens krav til tilfredsstillende faglig fremgang må en student også opprettholde minimumskvotum og kumulative karakterpoeng gjennomsnitt ("GPA") på 2,0. En student er plassert på Academic Probation hvis studentenes kvartals eller kumulative GPA faller under en 2,0. Hvis en student på Academic Probation ikke øker sin GPA til 2,0 i slutten av kvartalet, blir studenten underlagt Academic Review. En student har ikke lov til å motta noen føderal økonomisk hjelp mens han er på faglig prøving.

En student som ikke klarer å bli fjernet fra Academic Probation ved å heve GPA til over 2,0, er underlagt rådgivning og kan bli pålagt å revidere kurs for granskning på studentens bekostning. Overføringsstuderende vil bli vurdert individuelt av akademisk dekan i henhold til ovennevnte standarder for faglig fremgang.

Akademisk dekan vurderer hver elevs faglige stilling ved utgangen av kvartalet. Spesielle tidsplaner genereres for studenter som avviker fra den vanlige timeplanen. En student må gjennomføre 31 studiepoeng per akademisk år for å komme videre til neste nivå og opprettholde INS-kvalifisering dersom studenten er under I-20 (utenlandske studenter).

Program undervist i:
Engelsk
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
3 - 6 år
Deltid
Heltid studier
Pris
35,000 USD
Kun undervisning. Inkluderer ikke kostnadene ved gebyrer (søknad, registrering, innskudd, osv.) Eller bøker.
Deadline
Kontakt skolen
Next intake is October 1st 2018 and January 2nd 2019
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Next intake is October 1st 2018 and January 2nd 2019
Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Next intake is October 1st 2018 and January 2nd 2019
Sluttdato