Masterstudier Human Medicine

Generelt

Programbeskrivelse

Masterstudier Human Medicine

Mastergrad i humanmedisin er basert på bachelorprogrammet i helsevitenskap. Det tjener til å gi vitenskapelig opplæring til medisinsk yrke, samt å gi kompetanse som kreves for uavhengig medisinsk praksis. I tillegg er nøkkelkompetansen til den medisinske ekspert - faglig skuespill, interprofessional samarbeid og kommunikasjon - og andre kjernekvaliteter for medisinsk yrke tatt i betraktning tilsvarende. Mastergradsprogrammet Human Medicine er tildelt akademisk grad Dr.med.univ. fullført.

Studentene får en bred medisinsk utdanning ved å gi omfattende kunnskap med et sterkt fokus på praksisorientert undervisning og en tidlig undersøkelse av konkrete menneskelige medisinske spørsmål. Fokus er på tverrfaglig, helsevitenskapelig innhold.

Takket være integrativ utdanning med fokus på teknologi og økonomi har akademikere et høyt nivå av tverrfaglig kommunikasjons- og løsningsferdigheter, gode kliniske ferdigheter og ansvarlige beslutningstakere i avanserte helsesystemer. Studien er preget av en høy praktisk orientering, som sikres av Universitetssykehusforeningen St. Pölten, Krems og Tulln.

Med valgfagene "Biomedisinsk ingeniørfag", "Helseøkonomi / Helseforvaltning" og "Anvendt klinisk vitenskap", har potensielle leger mulighet til å spesialisere seg på disse forskningsområdene i masterprogrammet.

program struktur

I 1. og 2. år trener modulene kliniske ferdigheter og evner i små gruppelektioner. Det spesifikke helsemessige innholdet fokuserer på problemer som menneskelige leger ofte møter i praksis. For klinisk praktisk trening finner du et praktisk år på 48 uker i 3. studieår.

ferdigstillelse

Studentene fullfører masterstudiet i humanmedisin med utvikling av en masteroppgave. Til dette formål vil en prosjektstudie i form av en utstilling bli presentert i første semester av masterprogrammet. Gjennom valgfrie valgfag utvikler studentene spesifikk metodisk kunnskap for å kunne utvikle og gjennomføre en prosjektstudieplan for masteroppgaven. De valgfrie valgfagene tjener som forberedelse til utarbeidelse av masteroppgaven. De kan velges fra en rekke valgfrie moduler. Valgfagene inkluderer:

  • Biomedisinsk ingeniørfag
  • Helseøkonomi / Helseforvaltning
  • Anvendt klinisk vitenskap

Hovedoppgaven av masteroppgaven kan i samråd med programdirektøren foreskrive obligatorisk tilstedeværelse av et gratis fakultet på 10 studiepoeng til studenten dersom dette er nødvendig for metodiske og materielle krav til gjennomføring av masteroppgaven. I samråd med veileder og programleder blir frie valgfag (hovedsakelig i den valgfrie "Biomedisinsk ingeniør") ferdigstilt.

Ytterligere informasjon om opptakskrav, søknadsfrist og opptaksprosess finnes på vår hjemmeside på www.kl.ac.at.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The University aims to play a groundbreaking role in the advancement of health-related science and technology, focusing on four areas of study: health sciences, human medicine, psychotherapy and couns ... Les mer

The University aims to play a groundbreaking role in the advancement of health-related science and technology, focusing on four areas of study: health sciences, human medicine, psychotherapy and counselling, and neurorehabilitation. Minimér
Krems an der Donau