masters.utu.fi

EKSTENSIV CROSS-DISCIPLINARY TRAINING FOR FREMTIDIGE EKSPERTER!

Mastergrad i digital helse og biovitenskap tilbyr omfattende trening i moderne biovitenskap og digital helseknikk.

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap tilbyr omfattende opplæring som spenner fra molekylære samspill til enkeltpersoner og samfunn. Molekylærsystembiologi er et av de fire sporene som tilbys av programmet. Andre spor i programmet er Helse Teknologi, Medisinsk Analytics og Helse Internett-of-Things, og Bioinformatikk.

Studentene som oppgraderer fra dette tverrfaglige programmet, har tilegnet seg vitenskapelige og analytiske ferdigheter, kompetanse i dagens teorier og up-to-date teknologier, samt praktiske ferdigheter, inkludert teamarbeid, lederskap og mellommenneskelige ferdigheter i et internasjonalt miljø. De tilegnede metodiske ferdigheter og avansert kunnskap tillater elevene å fortsette sine karriereveier i akademia eller industri.

60809_kaavio-1d.png

60810_kaavio-2k.png

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap er et toårig program på 120 studiepoeng. Graden består av

 • felles kurs som gir deg viktig kunnskap som trengs i moderne biovitenskapsvitenskap, samt overførbare ferdigheter, inkludert obligatoriske språkstudier,
 • sporspesifikke hovedfagstudier som skal gi toppmoderne teorier og praktiske ferdigheter som er relevante for feltet,
 • Mastergradsoppgave og tilhørende forskningsprosjekt hvor du vil søke om nyoppkjøpt kunnskap,
 • Valgbare studier i ulike tematiske områder og spesielle temaer.

AKADEMISK FORTREFFELIGHET

Programmet tilbyr fire spor med spesiell fokus på digitale helse- og biovitenskap:

 • Helse Teknologi,
 • Medisinsk analyse og helse Internett-of-Things (IoT),
 • bioinformatikk,
 • Molekylærsystembiologi.

Molecular Systems Biology tilbyr omfattende opplæring i moderne molekylærbiologi og spesialisert utdanning fokusert på systembiologi. I Molecular Systems Biology-sporet vil du få en solid forståelse av teoriene og konseptene bak state-of-the-art teknologier som brukes til systembiologiforskning i en rekke molekylære biovitenskapsdisipliner. Praktisk trening i praktiske kurs og forskningsprosjekter gir deg mulighet til å utvikle metodisk ferdighet i dagens systembiologi teknikker. Kurset legger til rette for sterk kompetanse og aktiv deltakelse i moderne biovitenskapelig forskning.

MASTEROPPGAVE

Det endelige prosjektet som tar sikte på masteroppgaven er basert på et uavhengig, eksperimentelt forskningsprosjekt, forskningsseminar og skriftlig masteroppgave. Avhengig av studissporet kan sluttprosjektet bestå av et forskningsprosjekt som fokuserer på dataanalyse eller andre informasjonsteknologiske aspekter og / eller et forskningsprosjekt utført i laboratoriet under tilsyn.

Resultatene fra forskningsprosjektet vil bli presentert på et masters seminar ved bruk av felles prosedyrer kjent fra vitenskapelige møter.

Mastergradsoppgaven skal skrives ut fra resultatene fra forsøksarbeidet og en gjennomgang av relevant bakgrunnslitteratur.

Eksempler på fagoppgaver i Molekylærsystem Biologi spor:

 • Vil de sekreterte molekylene av tarmbakterien Faecalibacterium prausnitzii hemme fettakkumuleringen i hepatocytter in vitro ?
 • Potensial for naturlige mikroalegestammer dyrket i avløpsvann for biodieselproduksjon i nordisk klima
 • Kalsiuminducerte proteomendringer i isolerte kloroplaster av Arabidopsis thaliana

KOMPETISJONSBESKRIVELSE

I Molecular Systems Biology-sporet av Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap, vil du:

 • lære å jobbe i et internasjonalt og tverrfaglig miljø,
 • lær å jobbe i en forskergruppe,
 • få kompetanse i dagens teorier i systembiologi,
 • lære å mestre state-of-the-art teknologier i moderne biovitenskap, inkludert transcriptomics, proteomics og bioinformatikk.

JOB OPTIONS

Mastergradsprogrammet i digital helse og livsvitenskap utdanner fremtidige eksperter for stillinger i akademia, industri og offentlig sektor. Studenter som oppgraderer fra programmet kan blant annet jobbe som:

 • prosjektleder
 • forskningskoordinator
 • forsker
 • foreleser ved Universitetet
 • entreprenør

KARRIERE I FORSKNING

En Master of Science grad gir deg en kvalifisering for vitenskapelige høyere grad studier. Postgraduate grader er doktorgrads eller lisensiate grader.

Nyutdannede fra programmet er kvalifisert til å søke stillingen ved University of Turku Graduate School, UTUGS. Graduate School består av 16 doktorgradsprogrammer som dekker alle disipliner og doktorgradskandidater ved Universitetet.

I tillegg til doktorgradsprogrammene tilbyr Graduate School systematisk og høy kvalitet doktorgradsstudium. UTUGS har som mål å trene høyt kvalifiserte eksperter med de ferdighetene som kreves for både profesjonell karriere innen forskning og andre ekspertstillinger.

GENERELLE GRAV KRAV

En bachelorgrad som formelt kvalifiserer søkeren til å få tilgang til masterstudium i landet der den er ferdig. Denne graden skal svare til minst 180 studiepoeng (europeiske studiepoeng) eller til minst tre års heltidsstudie. Du må også bevise dine engelskspråklige ferdigheter når du søker. Vennligst besøk nettsiden til programmet for mer informasjon.

© Åbo kommune og University of Turku Kommunikasjon

Program undervist i:
Engelsk

Se 8 flere kurs fra University of Turku »

Sist oppdatert July 22, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
aug. 2020
Duration
2 år
Heltid studier
Pris
14,000 EUR
per studieår. Opplæringsavgift for innbyggere i ikke-EU / EØS-land
Deadline
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Etter sted
Etter dato
Startdato
aug. 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020

aug. 2020

Location
Søknadsfrist
jan. 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Sluttdato
Juli 31, 2022