Read the Official Description

Har du lyst til å designe anlegg og innretninger for funksjonshemmede og utvikle avansert utstyr til bruk i sykehus og i resten av helsesektoren som kan redde liv?

Har du lyst til å kombinere din sans for teknologi, datamaskiner og matematikk og din interesse for medisin og mennesker? Og ønsker du å studere i et internasjonalt miljø sammen med danske elever og studenter med andre nasjonaliteter? Hvis du kan svare "ja" på disse spørsmålene - Biomedisinsk Engineering og informatikk kan meget vel være herre program som du leter etter.

Biomedical Engineering ved Aalborg Universitet er et tverrfaglig program med fokus på elektrofysiologi og menneskelige sansemotoriske fysiologi. Potensielle kandidater er studenter med en B.Sc. i biomedisinsk engineering, elektro eller tilsvarende utdanning innen informasjonsteknologi.

Høyt nivå kurs innen medisinsk teknologi, nevrofysiologi, signalbehandling, vitenskapelig kommunikasjon, rehabilitering teknologi, etc. tilbys. Store prosjekter som gjennomføres i grupper av studenter er en vesentlig del av programmet, der studentene designe og implementere løsninger på virkelige problemer.

Dette hands-on trening styrker elevene til å samarbeide som i systemutvikling i moderne ingeniørselskaper. Prosjektene er knyttet til forskning utført ved Institutt for helsevitenskap og teknologi. Et stort prosjekt gjennomføres i siste semester og presenteres som masteroppgaven.

Ofte Resultatene er presentert på internasjonale konferanser og / eller innsendt for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter. Se menypunktet om forskning. Vellykket nyutdannede fra programmet kan søke om doktorgradsstipend innen doktorgrads skolen i Biomedical Science and Engineering.

Hver student skal ha en veileder som er førsteamanuensis eller professor ved Institutt for helsevitenskap og teknologi.

Program taught in:
Engelsk

See 1 more programs offered by Aalborg University »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Sept. 2019
Duration
2 år
Heltid studier
Pris
64,500 DKK
opplæring / år; NO skolepenger - EU / EØS-student
Deadline
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Location
Application deadline
Sluttdato
Location
Application deadline
Sluttdato