PhD i bioanalytiske metoder

Generelt

Programbeskrivelse

Doktorgradsstudent Bioanalytical Methods er en kvalifisert helsepersonell, spesialisert på kliniske laboratorier, laboratorier av hygieniske tjenester, biokjemiske, toksikologiske og hematologiske laboratorier. Han får avansert teoretisk og praktisk erfaring med instrumentelle analysemetoder, metode validering og akkreditering av bioanalytiske laboratorier. Graduate kontrollerer metodene for prøveutarbeidelse av biologisk materiale og analyse og tilhørende instrumentering. Utdannet er i stand til å vurdere klinisk signifikans av laboratorieundersøkelser og mulig tolkning av resultatene i en slik grad og omfang som kan være konsulent for valg og bruk av laboratoriemetoder i deres diagnostiske, overvåkings-, terapeutiske og forebyggende aktiviteter.


Uten spesialisering.


Beskrivelse av verifikasjon og evalueringskriterier

Innhold av inngangseksamen

  • Muntlig eksamen fra nåværende instrumentelle metoder brukt i kvalitativ og kvantitativ analyse, separasjonsmetoder, behandling av biologisk materiale.
  • Engelskspråklig eksamen for engelskspråklig kunnskaps vurdering (C1 minst).


Tilleggsbetingelser for bonusen (praksis)

  • Vellykket gjennomført (grad) universitetsstudier innen helsefag bioanalytikk, apotek eller relatert felt (vurdert 2 poeng).
  • Kvalitetsdiplomoppgave med minst delvis analytisk fokus (karakter 3 poeng).
  • Angivelse av det antatte treningssenteret og godkjenning av en bestemt veileder med ledelsen av det planlagte doktorgradsarbeidet (vurdert maksimalt 5 poeng).


Kriterier for evalueringseksamen

  1. Profesjonell kunnskapsnivå - gjennomgått på svar på spørsmål angitt i Generell innhold av opptaksprøve (maks. Opptil 10 poeng).
  2. Innlevert doktorgradsprosjekt - evaluering av prosjektkompleksitet, moderne metodologiske tilnærminger til en løsning og kontinuitet i prosjektet om emner som allerede er diskutert av fagområdesstyret (maks. Opptil 10 poeng).

Minimum opptak grense er 20 poeng.

Dekanen bestemmer seg for å godta søkeren (e) som har oppfylt vilkårene for opptaksprosedyren, og i henhold til antall poeng oppnådd, rangert i rekkefølgen som svarer til det forutbestemte antall aksepterte søkere for det aktuelle programmet.


Betingelser for opptak

Opptak til doktorgradsstudier er betinget av vellykket gjennomføring av en masterstudium.

Verifikasjonsmetode:
Sist oppdatert jan. 2019

Om skolen

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. Minimér
Hradec Kralove