Profesjonell tannbehandling

Generelt

Programbeskrivelse

Høydepunkter

 • Studiested: Latvia, Riga
 • Fagfelt: Klinisk odontologi
 • Type: Undergraduate, heltid
 • Nominell varighet: 5 år (300 studiepoeng)
 • Studiet språk: engelsk
 • Utmerkelser: Profesjonell (Doctor of Dental Medicine)
 • Akkreditering: Studieprogram er akkreditert

Oversikt

Tannplanen fører til tannlegegraden, og danner grunnlaget for spesialistutdanning eller vitenskapelige (PhD) studier. Målet med studiet er å forberede kvalifiserte spesialister med teoretiske og praktiske ferdigheter som er passende for å starte uavhengig praktisering av generell tannbehandling.

Studiet er utviklet i henhold til EU-direktiv 2005/36 / EF om gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner fra helsepersonell, direkte relatert til retningslinjene til Association of Dental Education in Europe.

applikasjon

Opptakskvalifikasjon

Videregående opplæring (eller høyere)

Hvilke dokumenter trenger jeg å bruke?

EU / EØS-borgere

 1. Pass eller fødselsnummer
 2. En skannet kopi av den medisinske rapporten fra LU som er fylt ut og signert av legen din (Ikke et familiemedlem!).
 3. Avskrift av sluttkarakterer og tilstandseksamen - både på engelsk og originalspråket. Begge eksemplarene må bekreftes med notariusstempel og signatur!
 4. Videregående vitnemål hvis det er utstedt separat - både på engelsk og originalspråket. Begge eksemplarene må bekreftes med notariusstempel og signatur!
 5. Bevis for engelskferdighet om nødvendig (se avsnitt Språkkrav)
 6. Betalingskvittering etter betaling for søknaden din, lastet opp sammen med andre dokumenter

Innbyggere utenfor EU / EØS

 1. Pass
 2. En skannet kopi av LU-medisinsk rapport utfylt og signert av legen din (Ikke et familiemedlem!).
 3. Avskrift av sluttkarakterer og tilstandseksamen - både på engelsk og originalspråket. Begge eksemplarene må verifiseres med notariusstempel og signatur, og apostulleres eller verifiseres av utenriksdepartementet eller relevante land eller ambassaden i Letland nærmest deg!
 4. Videregående vitnemål hvis det er utstedt separat - både på engelsk og originalspråket. Begge eksemplarene må verifiseres med notariusstempel og signatur, og apostulleres eller verifiseres av utenriksdepartementet eller relevante land eller ambassaden i Letland nærmest deg!
 5. Bevis for engelsk språkkunnskaper (se avsnitt Språkkrav)
 6. Betalingskvittering etter betaling for søknaden din, lastet opp sammen med andre dokumenter

Inngangskvalifikasjonsdokumentene aksepteres på alle språk

Du må ta de originale oppføringskvalifikasjonsdokumentene sammen når du endelig går på universitetet.

NB! Ikke-EU-søknader som inneholder dokumenter som ikke er avlagt eller verifisert på riktig måte, vil ikke bli vurdert og vurdert for opptak.

Språkkrav

Engelsk

Alle søkere må bevise sin engelskkunnskaper på et nivå som tilsvarer B2 i henhold til CEFR- nivåene.

Tilleggskrav for innbyggere i India, Sri Lanka, Nepal:

 1. Resultater av en av de internasjonalt anerkjente testene ( IELTS , TOEFL osv.) I det minste nivå B2 ved CEFR (Common European Framework of Reference for Language);
 2. Skype-intervju som inkluderer spørsmål om profilering av emner og motivasjon.
Andre krav
 • Ufullstendige søknader eller e-postinnleveringer vil ikke bli vurdert
 • Komplette søknader vil motta tilbakemelding innen to uker etter søknad
 • De endelige resultatene vil foreligge omtrent i midten av juli
 • Vi kan ikke gi offisielle resultater før det fordi konkurransen kan påvirkes av hver nye søknad vi mottar
 • Kandidatene forventes å godta eller avslå et studiested. Hvis universitetet ikke mottar et vedtak innen den gitte fristen, vil det bli vurdert som avvist og som sådan - ikke tilgjengelig på et senere tidspunkt
 • Universitetet er ikke forpliktet til å gi detaljerte forklaringer på sin beslutning dersom søkeren ikke har oppfylt de nødvendige vilkår for å motta et tilbud
 • Universitetet forbeholder seg retten til å trekke et tilbud hvis vilkårene ikke er oppfylt og ikke vil være ansvarlig for noe vesentlig eller uvesentlig tap søkeren kan ha som et resultat

Karrieremuligheter

Vellykkede kandidater fra studiet har sysselsetting og selvstendig næringsdrivende muligheter basert på faglig kvalifikasjon. Mulighetene for å bli med på munnhelsetjenestene eller private tannklinikker eller lage egen praksis er tilgjengelige så snart fagbrev er oppnådd.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest c ... Les mer

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest comprehensive and leading research universities in the Baltics. The University offers more than 130 state-accredited academic and professional study programs. Minimér