Populære sykepleier programmer

Sykepleie er et spennende og stadig mer komplekst felt, det er samtidig en av de raskest voksende sektorene i helsevesenet. Sykepleiere kan jobbe både i medisinske team, ellers selvstendig som sykepleiere. De er svært ettertraktet. Ledende universiteter, medisinske høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner tilbyr mange muligheter for å studere sykepleie på en rekke steder og med ulik utforming. Det tilbys utdanning både på bachelor, master og doktorgradsnivå, samt individuelle kurs. Læreplanen for sykepleier programmer omfatter vanligvis både klasseroms-undervisning og klinisk læring med sikte på å levere et høyt faglig nivå. Studieprogrammene er designet for å møte endrede krav i sykepleiefaget. Studentene skal utvikle og lære å å foreta diagnostiske vurdering og gjennomføre behandling, samt vedlikeholde og forbedre helsen til lokalsamfunn, familier og enkeltpersoner. Det finnes en rekke ulike spesialiseringer innenfor sykepleierfaget, f.eks. jordmor, pediatrisk sykepleie, generell sykepleie, psykisk helse sykepleie, samt mot mer administrativt arbeid og ledelse. Studieprogrammer er tilgjengelige både i heltid og deltids-format. For de som trenger mer fleksibilitet i sine studier finnes det både nettbaserte kurs og fjernundervisning. Ta en titt på noen av de mest populære programmene nedenfor, og fyll ut det elektroniske skjemaet for å få ytterligere informasjon direkte fra studiestedene!

Nyeste sykepleieprogrammer

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er sykepleie?

Sykepleie fokuserer på beskyttelse, markedsføring og optimalisering av helse, tilrettelegging for helbredelse, lindring av lidelse, og forebygging av skader og sykdom av enkeltpersoner, samfunn og befolkningsgrupper. Universiteter, medisinske høyskoler, sykehus-basert sykepleieskoler og andre utdanningsinstitusjoner tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor sykepleie. På lavere nivå, kan studentene melde seg på et bachelorprogram i sykepleie, som vanligvis fører til en BAs grad. De to-årig Associate gradene i sykepleie (ADN) og diploma i sykepleie er også svært populære lavere studieveier. På høyere nivå, masterprogrammene i sykepleie fobereder studentene på viderkommen praksis som sykepleier, undervisning, samt administrasjonsarbeid. PhD-programmene innenfor sykepleie er mer forskningsfokusert og forbereder kandidatene for en undervisning eller forskningsrettet karriere, mens Doctor of Nursing Practice (DNP) programmer er fokusert på klinisk praksis og forberedelse på lederroller. Det finnes også mange tilgjengelige kurs i sykepleie som kan hjelpe helsepersonell og studenter i deres karriereutvikling, eller tjene som et utmerket utgangspunkt for videre medisinske studier.

Hva er fordelene med å ta en sykepleierutdannelse?

Sykepleiere er svært ettertraktet fagfolk, og gir med det ferdigutdannede sykepleiere den viktige fordelen av en stabil karriere med stor etterspørsel på arbeidsmarkedet. Sykepleiere går inn i en yrkeskarriere raskere enn mennesker med mange andre karriereveier, og de har mange valgmuligheter for ansettelse. Men fordelene ved å ta en grad i sykepleie rekker lenger enn de strengt jobbrelaterte karriere fordelene. Sykepleiere har mulighet til å hjelpe og trøste folk, og kan nyte en dypt meningsfyll og givende karriere.

Hva studerer vi i en sykepleierutdannelse?

Studenter av sykepleier programmer tar vanligvis kurs i fysiologi, anatomi, kjemi, mikrobiologi, ernæring, psykologi og andre sosiale og atferdsmessige vitenskaper. Utvalget av de ulike klassene avhenger selvsagt av hvilket type studieprogram og spesialisering du velger. For å bli en viderekommen sykepleier, er klinisk praksis utover den grunnleggende sykepleieutdanningen og lisensiering obligatorisk for alle registrerte sykepleiere. Noen av de mest populære studieretningene i sykepleiefaget omfatter jordmor, dental sykepleier, anestesisykepleier, barnesykepleier, intensivsykepleier, hjemmesykepleier, helsesøster, kirurgisk sykepleie, sykepleie ledelse og sykepleie informatikk, for å nevne noen.

Hva slags karriere kan du forvente med en sykepleier grad?

Sykepleiere kan ha en karriere i alle deler av helsevesenet: sykehus, private klinikker, sykehjem, pleiehjem, legekontor, helsestasjoner, skole og medisinske sentre. De jobber også på steder som man ikke nødvendigvis tenke på, slik som leire, hjemløse institusjoner , turistmål, og sportsbegivenheter. Avhengig av deres kvalifikasjoner kan sykepleiere ha mange ulike spesialiseringer og fokus på ulike oppgaver. En sykepleiere kan foreksempel utføre fysisk eksaminasjon, administrere medisiner og sårbehandling, og gi helsefremmende rådgivning. De tolker også pasientopplysninger og samordner behandling i samarbeid med annet helsepersonell. Noen sykepleiere driver også med forskning med mål om å forbedre pasientens utfall og praksis.

Hvor mye koster det å ta en grad i sykepleie?

Kostnadene ved å ta en grad i sykepleie varierer sterkt og avhenger av flere faktorer, blant annet studielandet, det spesifikke universitetet, type program, og tidligere erfaringer. Det finnes stipender og tilskudd tilgjengelig fra både offentlige og private organisasjoner for å bistå i å dekke undervisningskostnadene. Noen sykepleieskoler tilbyr en rabatt for gjennomførelse av programmene nettbasert.

Hvorfor ta en nettbasert grad i sykepleie?

Teknologisk utvikling og kontinuerlig forbedring av ryktet til nettbasert læring har bidratt til programmene økning, og i dag er netasert utdanning er en av de mest populære utdanningsalternativene. Mange velger å ta sin sykepleiergrad på nettet på grunn av fleksibiliteten de nettbaserte programmene tilbyr, man får mulighet til å fullføre kurs på egen bekvemmelighet, samt spare reisetid. Som sykepleierstudent kreves det også praktisk erfaring, mange nettbaserte sykepleierprogrammer er dermed en blanding av ikke-klinisk nettbasert utdanning og hands-on trening i en helseinstitusjon.