Keystone logo
Kroatia

Beste universiteter for Helsevesen Programmer i Kroatia 2024

Antall institusjoner: 1
    • Rijeka, Kroatia

    Det medisinske fakultet ved universitetet i Rijeka er en offentlig opplærings- og vitenskapelig institusjon, hvis oppgave er utdannelse av studenter i medisin, tannmedisin og sanitærteknikk, med sikte på å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å forebygge sykdommer, for å opprettholde og forbedre helsen, samt pasientenes helsetjenester og rehabilitering. Den pedagogiske prosessen er nært knyttet til den vitenskapelige forskningen innen det vitenskapelige området biomedisin og helsetjenester, men også i de tverrfaglige vitenskapelige områdene, hvis resultater og funn nødvendigvis integreres i utdanningsprosessen, med sikte på en livslang og bærekraftig utvikling av samfunnet vi bor i.