Keystone logo
Kypros

Studer Helsevesen i Kypros 2024

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  567
 • Andel av verktøy

  60
 • Internett-abonnement

  34
 • Lokal transport

  40

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  7
 • Kinobillett

  10
 • Litt lokalt øl

  3

Visumkrav

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

Studentvisum

Pris og valuta

EUR 40

Studentvisumavgiftene varierer og kan være rundt 40 EUR. Gebyrene kan endres.

Hvem kan søke om visum?

Kandidater som er EU-borgere kan reise inn på Kypros som besøkende. Ved ankomst til utdanningsinstitusjonen skal de levere en rekke dokumenter til opptakskontoret til lærestedet - se under "Hvordan søker man?".

Internasjonale studenter fra land utenfor EU trenger et studentvisum før de reiser inn på Kypros. Studentvisum utstedes kun til internasjonale studenter på heltid. En fulltidsstudent er en som tar minimum 12 studiepoeng i et semester.

Hvor kan du søke?

Ambassade/Høykommisjon/Konsulat for Republikken Kypros

Du bør søke personlig ved ambassaden / høykommisjonen / konsulatet til Republikken Kypros i ditt bostedsland.

Nettsted:

Hvordan lage søknaden?

Studenter utenfor EU:

Du må oppgi følgende dokumenter når du søker om studentvisum:

 • Fullt utfylt søknadsskjema.
 • Et søknadsgebyr på 15-30 kyprosiske pund (kan ikke refunderes).
 • Fire (4) fotografier i passstørrelse.
 • Attesterte (attesterte sanne) kopier av studentens akademiske kvalifikasjoner.
 • Bevis på ferdigheter i engelsk (hvis mulig)
 • En kopi av passet deres. Passet skal være gyldig i minst ett (1) år fra datoen for studentens ankomst.

Opptakskontoret vil kommunisere detaljer om intervjudatoene og nødvendige dokumenter til kandidatene i tide for intervjuet.

Under visumintervjuet ved ambassaden/høykommisjonen/konsulatet til Republikken Kypros, må kandidaten presentere:

 • Originale akademiske kvalifikasjoner og deres attesterte kopier på engelsk eller engelsk oversettelse. \
 • Passet deres, gyldig i minst ett (1) år fra datoen for deres ankomst til Kypros
 • En nylig vandelsattest utstedt av politiet i opprinnelses- eller bostedslandet.
 • En nylig økonomisk garanti utstedt av studentfadderen

Studenter må melde seg til utdanningsinstitusjonen første arbeidsdag etter ankomst for å registrere seg og fortsette med de gjenværende formalitetene som er nødvendige for utstedelse av midlertidig oppholdstillatelse.
Internasjonale studenter bør registrere seg hos District Police Alien Branch innen syv dager fra ankomstdagen til Kypros.

EU-studenter: Ved ankomst til utdanningsinstitusjonen må de sende inn følgende til opptakskontoret til utdanningsinstitusjonen:

 • Fullt utfylt søknadsskjema.
 • Et søknadsgebyr på 15-30 kyprosiske pund (kan ikke refunderes).
 • Fire (4) fotografier i passstørrelse.
 • Attesterte (attesterte sanne) kopier av studentens akademiske kvalifikasjoner.
 • Bevis på ferdigheter i engelsk (hvis mulig)
 • En kopi av passet deres. Passet skal være gyldig i minst ett (1) år fra datoen for studentens ankomst.
 • En nylig vandelsattest utstedt av politiet i opprinnelses- eller bostedslandet.

I tillegg til ovennevnte må kandidater betale påmeldingsavgift, semesterskoleavgifter og melde seg på fag. Deretter må de søke Migrasjonsavdelingen om midlertidig oppholdstillatelse.

Når bør du søke?

Du bør søke om studentvisum minst 2-3 måneder før planlagt ankomst til Kypros.

Lengden på studentvisumet avhenger av lengden på studieprogrammet ditt.

Behandlingstid

3 Months

Arbeidsmuligheter

Normalt har ikke utenlandske studenter fra land utenfor EU lov til å jobbe gjennom hele studiet på Kypros. Unntak kan opprettes av regjeringen i Republikken Kypros for kurs, der arbeidstillatelser kan utstedes for å tillate praktisk opplæring gjennom sommerferien.

Timer per uke

0

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Din visumsøknad kan bli avvist hvis du ikke kan vise bevis på de nødvendige midlene, eller hvis du oppgir uriktige eller ufullstendige dokumenter.

Vennligst merk: Studentvisumet utstedes for en bestemt utdanningsinstitusjon. Dersom den utenlandske studenten bestemmer seg for å bytte utdanningsinstitusjon, må man da få ny oppholdstillatelse.