Keystone logo
FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

Introduksjon

Fh gesundheit skaper og formidler kunnskap innen helse- og sosialsektoren på universitetsnivå. Dermed lykkes fh gesundheit å oppfylle forsyningsmandatet for de tyrolske helse- og sosialinstitusjonene og knytte det til innholdet og den faglige videreutviklingen i fagfeltet på en meningsfull måte. Anvendt forskning av høy kvalitet tjener befolkningens helse og helseoppretthold.

Med et team av erfarne, motiverte og kompetente medarbeidere innen undervisning og et stort antall praksisstillinger, partnerinstitusjoner i Tyskland og i utlandet, utdanner fh gesundheit for tiden over 1900 studenter for helsesektoren. Som en del av en velfundert universitetsutdanning utvikler studentene ferdigheter som forbereder dem på krevende oppgaver og utfordringer i arbeidshverdagen og det å jobbe i tverrprofesjonelle team.

Steder

  • Innsbruck

    Innrain 98, 6020, Innsbruck

    Spørsmål