Keystone logo
Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Introduksjon

Med en tilstedeværelse i Quad Cities i mer enn 100 år, Trinity College of Nursing

 • Associate of Applied Science i radiografi
 • Associate of Applied Science i respiratorisk pleie
 • Bachelor of Science i helsefag
 • Bachelor of Science in Nursing
 • Master of Science i sykepleie

Vår integrerte tilnærming

Våre akademiske programmer er respektert og fokuserer på utviklingen av den kritiske tenkningen og praktiske ferdigheter som er nødvendige for å komme inn i dagens raskt forandrede helsemiljø. Gjennom vår tilknytning til Trinity Regional Health System kan våre studenter jobbe med noen av de mest teknologisk avanserte utstyrene på det medisinske feltet, både i simulerte og kliniske omgivelser.

Vårt engasjerte fakultet og medarbeidere jobber tett med andre helsepersonell, som gir en samarbeidende og helhetlig tilnærming til læreplanen.

Rich Community Tradition

Høgskolens lange integrasjonshistorie og lidenskap for samfunnshelsetjenesten demonstrerer vår respons på de endrede helsepersonellbehovene i regionen. Vår opprinnelse kan spores tilbake til 1898 da helsevesenet var mye annerledes enn det er i dag. Etter hvert som høgskolen har vokst gjennom årene har vi opprettholdt innovative undervisningsstrategier ved hjelp av banebrytende teknologier for å forberede helsepersonell for det dynamiske helsemiljøet.

Oppdrag

Syn

Trinity College of Nursing

Oppdrag

Trinity College of Nursing

verdier

En Trinity-utdanning er verdidrevet, understreker klinisk resonnement og kunstig levering av kulturelt kompetent omsorg.

 • Best Practices: Trinity College er forpliktet til bruk av beste praksis i akademikere og klinisk omsorg.
 • Omsorg: Trinity College fremmer en omsorgskultur som reflekterer medfølelse og respekt.
 • Mangfold: Trinity College omfatter mangfold og fremmer kulturell kongruens.
 • Integritet: Trinity College fakultet, ansatte og studenter opprettholder faglige koder og etiske standarder i utdanning og praksis.
 • Livslang læring: Trinity College modellerer viktigheten av kunnskapsoppkjøp som en forpliktelse til profesjonell praksis.

Lære domener / relaterte ferdigheter

Kunnskap

 • Evne til å undersøke og forklare fenomener
 • Evne til å konstruere og organisere kunnskap
 • Evne til å integrere og syntetisere kunnskap
 • Evne til å søke kvantitative og kvalitative begreper

ferdighet

 • Evne til å løse praktiske problemer
 • Evne til å samarbeide med flere disipliner
 • Evne til å kommunisere effektivt
 • Evne til å øve kompetent og dyktig i et skiftende helsemiljø

Kulturpleieverdier

 • Evne til å bevare / opprettholde kulturelle identiteter
 • Evne til å imøtekomme / forhandle ulike livssteder
 • Evne til å mønstre / omstrukturere helsevesenets leveringsmetoder
 • Evne til å anvende etiske og juridiske prinsipper til helsevesenet

Steder

 • Rock Island

  2122 25th Avenue, 61201, Rock Island

  Spørsmål