Keystone logo
University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

Introduksjon

Sahlgrenska Academy er Det medisinske fakultet ved Universitetet i Göteborg. Vi utdanner leger, sykepleiere, tannleger og flere etterspurte yrker. Eksempler på sterke forskningsområder er kreft, hjerte- og karsykdommer, kvinners og barns helse, stoffskifte, nevropsykiatriske sykdommer, personsentrert omsorg og odontologi.

Vårt hovedcampus Medicinareberget er under utvikling for å møte fremtidige behov for studenter, lærere og forskere. I løpet av få år vil Medicinareberget være midtpunktet for universitetets livsvitenskapelige aktiviteter. Mye av vår forskning og utdanning foregår også på campus delt med offentlig helsetjenester, spesielt på sykehusene i Sahlgrenska universitetssykehus. Innen tannbehandling har vi et tilsvarende samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten i Västra Götaland.

Steder

  • Gothenburg

    Medicinaregatan 3, 413 90, Gothenburg

    Spørsmål