Keystone logo
© WSPA Marketing Center
The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

Introduksjon

Nærings- og administrasjonshøgskolen opererer etter tillatelse gitt av statsråden for nasjonal utdanning og etter lov om høyere utdanning av 27. juli 2005 (lovtidsskrift nr. 164, pkt. 1365, med endringer) og lovbestemmelser gitt av loven. , samt basert på vedtektene. Skolen er under tilsyn av grunnleggeren og ministeren med ansvar for høyere utdanning, av loven om høyere utdanning.

Høgskolens oppgave er å lære studentene å være kreative, utvikle karrieren og hjelpe dem å finne sin plass i en globaliserende verden. WSPA utvikler internasjonale og interkulturelle kompetanser til studenter gjennom å skape et internasjonalt miljø ved universitetet og gjennom internasjonal mobilitet av studenter og fakulteter. Høgskolen samarbeider tett med en lang rekke europeiske og ikke-europeiske universiteter og høyskoler, foreninger, bedrifter og arbeidsmarkedsinstitusjoner.

WSPA har erfaring med prosjekter finansiert av EUs strukturfond og programmer for livslang læring – Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study Visit og STF. Siden 2007 har WSPA vunnet tjue stipender støttet av EUs strukturfond på nesten 8 millioner EUR, 200 000 EUR fra stipend- og opplæringsfond, LLP-Erasmus og Erasmus+-midler på 1 million EUR. WSPA ble tildelt Leaders' University Award og tittelen Mobilitetsleder i prosjekter finansiert av de norske fondene. WSPA vant førsteplassen i kategorien Den største opplæringen for ansatte i EEA Grants- Norway Grants i Polen.

Praktisk utdanning er WSPAs sterke prioritet (praksisplasser, utplasseringer, næringslivs- og offentlig administrasjonspartnere, og praktikere som medlemmer av fakultetet). Undervisningsmetoder inkluderer studier i små grupper, veiledninger, praktisk tilnærming, individuelle og gruppeprosjekter og samfunnsprosjekter. WSPA tilbyr et bredt utvalg av muligheter for studenter: internasjonal kort- og langsiktig mobilitet, et karrierekontor, praksisplasser, arbeidsprosjekter og plasseringer i lokale og regionale forretningspartnere, studentmyndigheter, halvårlige jobbmesser og bedriftsinkubatorer for studenter. Skolen har også tette bånd med det lokale og regionale næringslivet.

Steder

  • Lublin

    ul. Bursaki 12, Lublin, 20-150, Lublin

Programmer

Spørsmål