Finn universiteter, høyskoler og medisinske skoler rundt om i verden her!

Helsefag rundt om i verden

Universiteter, medisinske høyskoler, skoler av offentlig helse, sykepleie skoler, veterinær skoler og andre utdanningsinstitusjoner rundt om i verden tilbyr studieprogrammer og kurs i helse på både lavere og høye nivåer. I global sammenheng er det medisinsk utdanningsfeltet i stadig utvikling, støttet blant annet av sentrale institusjoner som verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs utviklingsprogram (UNDP). De ulike gradene som tilbys av institusjoner for medisinsk utdanning faller inn i to kategorier: akademiske eller profesjonsrettet. Akademiske grader i helse er rettet mot studenter med interesse for det vitenskapelige grunnlaget for helsetjenester, som ønsker å ha en karriere innen undervisning, forskning, politisk analyse, eller bioteknologi og farmasøytisk utvikling. Profesjonsrettede grader derimot er mye mer orientert mot praksis i ulike helsetjenester, for eksempel sykehus, private klinikker, legekontor, sykehjem, kommunale helsestasjoner, ambulerende helseinstitusjoner osv. Uansett tilfelle, helsefag er blant de mest populære programmene i verden, og tilbyr en verdifull mulighet til å gjøre en reell forskjell i folks liv. Listen over spesialiseringer innenfor helse-relaterte felt er tilnærmet uendelige, med noen av de vanligste inkluderer medisin, sykepleie, odontologi, farmasi, ernæring, helseledelse, folkehelse, og veterinærmedisin.

Et økende antall studenter som ønsker å tjene en grad i et helse-relaterte felt velger å reise utenlands for sine studier. Antallet internasjonale studenter fortsetter å vokse på alle nivåer i høyere utdanning. Ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) Institute of Statistics (UIS), er i dag mer enn 4 millioner studenter utenlands for å gjennomføre sine studier, noe som er mer enn dobbelt så mange som de 2 millioner internasjonale studentene i 2000. Noen av de mest populære reisemålene har tradisjonelt vært USA, Storbritannia, Frankrike, Australia og Tyskland, og de er også i dag sterke magneter for studenter som søker opplæring av høy kvalitet i utlandet. Samtidig, nye destinasjoner ses i hele verden, spesielt Øst-Asia, rundt Stillehavet og Sentral- og Øst-Europa opplever en økning i popularitet. De største strømmene internasjonale studenter ser vi fra Kina, India, Sør-Korea, Tyskland, Saudi-Arabia, og Frankrike. I tillegg til internasjonale studenter som studerer på-campus i utlandet, er et økende antall studenter rundt om i verden involvert i nettbaserte studier eller ved fjernundervisning ved et utenlandsk universitet.

Det er mange gode grunner til at studenter velger å studere helsefag i utlandet, blant annet:

  • Muligheten for å velge mellom verdens beste helseprogrammer, eller delta i ett program med spesialisering som bare tilbys i et bestemt land eller region.
  • Sjansen til å oppleve et annet utdanningssystem og å oppdage en ny side av den valgte spesialiseringen. Medisinske fagfolk med kulturell bevissthet, flerkulturell forståelse og ferdigheter fra ulike stillinger er høyt verdsatt. Vi lever i en verden som stadig blir mindre og mindre.
  • Muligheten til å fullstendig fordype seg i et nytt språk, dersom mottakerlandet snakker et språk som er forskjellig fra morsmålet til studenten.
  • Økte arbeidsmuligheter. Internasjonal erfaring blant jobbsøkere er høyt verdsatt av arbeidsgivere, og i mange tilfeller er studentene kvalifisert til å søke på stillinger både i vertslandet og hjemlandet.

Noen av de viktigste faktorene å tenke på når man vurderer å studere i hjemlandet eller i utlandet kan være kostnaden for programmet, levekostnader, kvaliteten på utdanningen, de nødvendige språkkunnskaper, og om studiet tilbys fulltids, deltid, eller gjennom fjernundervisning. Husk at det å studere i utlandet trenger ikke å etterlate deg pengelens. Det er mange stipender for internasjonale studenter som tilbys av både statlige- og private organisasjoner.

Starte søket etter det perfekte studieprogrammet ved å ta en titt på de ulike alternativene ved universiteter og medisinske høyskoler over hele verden. Hvis du allerede vet hvor du ønsker å studere, kan du klikke deg direkte på landet og velge mellom utdanningsinstitusjonene der. Hvis ikke, ta deg tid til å utforske de spennende mulighetene du har for å studere helsefag over hele verden!